Flere inn på eiersiden

Publisert

I tråd med strategien.

Svein Berg har nylig gått inn på eiersiden i enerWE AS. Berg er bosatt i New York, men har sine røtter i Norge. Han var blant annet en av tre gründere som startet opp Mintra Trainingportal.

Jeg har stor tro på teamet som nå bygger opp enerWE, og ønsker derfor å ta en liten eierpost i selskapet, forteller Svein Berg.

enerWE.no har nå følgende eiere:

  • Spenstig AS
  • Offside Invest NUF
  • SCREENSAILOR AS
  • Svein Berg
  • Det er i tråd med selskapets strategi å ta flere aktører inn på eiersiden etterhvert som selskapet vokser.