Fleksibiliteten gir vannkraften bedre betalt for strømmen som produseres, men gevinsten kunne vært større

Publisert

Thema Consulting Group har kommet med et analysenotat der de skriver om vannkraftens fleksibilitet. Der trekker de frem fleksibiliteten som et stort konkurransefortrinn, men at det kan bli delvis utfordret av alternativer som batterier, svinghjul og elkjeler i tilfeller der det bare er snakk om å levere midlertidig tilleggsstrøm i korte perioder.

Vannkraftens fleksibilitet i form av regulerbarhet er noe de fleste av oss tar litt for gitt her i Norge, men det er en viktig egenskap som også bidrar til å holde prisene mer stabile enn de ellers ville vært.

Det å kunne styre produksjonen etter etterspørselen er også en egenskap som bør kunne gi vannkraftprodusentene bedre gjennomsnittspriser for strømmen de leverer, og enerWE tok kontakt med Energi Norge for å høre mer om dette.

- Den regulerbare vannkraften kjennetegnes ved at eier/operatør i større eller mindre grad kan velge hvilke timer i året kraftverket skal kjøres. Tilgjengelig mengde vann vil begrense hvor mange timer det kan kjøres. Operatøren vil forsøke å velge de timene med best pris og vil derfor som oftest kunne hente ut en pris som er bedre enn årlig gjennomsnittspris på børsen. Hvor mye bedre vil avhenge av hvor store prisforskjeller vi har mellom årets timer, sier Magne Fauli, næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge, til enerWE.

Denne fleksibiliteten gjelder imidlertid ikke for alle typer vannkraft.

- Andre vannkraftverk, typiske elvekraftverk, er lite regulerbare og må kjøre når vannet kommer. Disse risikerer at prisene blir lave i disse timene siden mange må kjøre samtidig, sier Fauli.

Når det gjelder vindkraften, kan det gå begge veier.

- For vindkraften er det slik at det blåser mest om vinteren. Siden prisene ofte er bedre om vinteren kan vindkraft, hvis det ikke er for mye av den i et område, også få en pris som er bedre enn årsgjennomsnittet på børsen. På den annen side er det slik at når det er mye vindkraft i et område kan den presse prisen ned når det blåser fordi alle da produserer for fullt samtidig. Vi sett flere eksempler på at dette gir kraftpriser lik null eller lavere, for eksempel i Danmark, sier Fauli.

På disse tidspunktene importerer ofte Norge mer strøm enn vi eksporterer, og det har vi gjort relativt mye i årets første måned. Da importerte vi mer enn vi eksporterte i 30,8 prosent av tiden.

- I Norge er det så mye regulerbar vannkraft at vi sjelden får de helt store prisvariasjonene. Bedre forbindelser til land med mangel på regulerbarhet kan gi større utslag, sier Fauli.

I rapporten til Thema skriver konsulentselskapet at batterier og andre kilder snart kan konkurrere med vannkraft når det gjelder kortvarige strømtilskudd til kraftnettet, men at de ikke vil klare det når det er snakk om midlertidig ekstra kraft som går over flere timer.

- I Norge har vannkraften alltid levert all fleksibilitet som trenges. I fremtiden skal vi ikke utelukke at batterier nært variabelt forbruk eller variabel produksjon kan dekke noe av fleksibilitetsbehovet, men i så fall mer for å avlaste nettet enn for å avlaste vannkraften, sier Fauli.

I rapporten antydes det at vannkraftselskapene ikke får så godt betalt for fleksibiliteten i Norge. Det skyldes i stor grad at vi har så mye vannkraft her i landet, at vannkraftprodusentene ikke får så godt betalt som de kunne ha fått et annet sted.

- Verdien i markedet av vannkraftens unike reguleringsegenskaper ville vært mye større om adgangen til et større marked hadde vært bedre, sier Fauli til enerWE.