- Fleksibilitet i nabolaget kan bidra til å løse klimautfordringene

Publisert

Stian Backe deltar på konferansen CenSES med foredrag om fleksibilitet i lokale nettverk. enerWE er tilstede og vi tok en prat med PhD-kandidaten.

Han forteller til enerWE at når man bruker energi i nabolag, så kan man i fremtiden bruke energien annerledes enn det man intuitivt vil gjøre.

- Dette kan enten gjøres automatisk, eller ved at forbruker får beskjed om at han for eksempel bør lade elbilen litt senere, eller at et rom bør varmes opp før man skal være i rommet, forteller Stian Bakke til enerWE. 

I kraftmarkedet er det nå en voksende variabilitet.

- Man må prøve å matche produksjon av energi med forbruk av energi. Det blir vanskeligere og vanskeligere når det blir mer fornybar energi. Derfor må man ha løsninger som gjør at forbruk stemmer overens med når det blir produsert energi. 

Han ser store fordeler ved å øke fleksibiliteten i lokale nettverk.

- Dersom vi får til dette, så vil det kutte utslipp. Det vil gi et vesentlig bidrag til å løse det globale klimaproblemet. Hvis vi kan demonstrere dette i Europa, så vil det kunne gi ringvirkninger til resten av verden. Da kan vi demonstrere at det går an å ha et energisystem som ikke har utslipp.

Han forklarer at dette er teknisk mulig, men at det kreves en politisk enighet om hvordan systemet til slutt skal se ut.

Se hele videointervjuet øverst i saken.