– Andre kvartal har vært preget av uvanlig høye elspotpriser

Publisert

Fjordkraft presenterer i dag sitt kvartalsresultat for årets andre kvartal.

De regnskapsmessige tallene viser et driftsresultat på 78,0 millioner kroner, en økning på 4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Inntektsøkningen var på 18 prosent sammenlignet med i fjor, og selskapet forteller at de har økt kundemassen med 15 prosent de siste månedene.

Fjordkraft har også gjennomført kjøpet av TrønderEnergi Marked og har avtalt å kjøpe Opdal Everks kundeportefølje.

– Inntektsøkningen skyldes både marginforbedring og at selskapet har hatt 15 prosent kundevekst siste 12 måneder. Dette bekrefter at Fjordkraft lykkes godt med salg, produkttilpasning og marginforbedring i tråd med vår strategi, sier konsernsjef Rolf Barmen.

Det ble 23. august 2018 offentliggjort at Fjordkraft kjøper 5200 strømleveranser i Oppdal. Kundeporteføljen tilhører Oppdal Everk Kraftomsetning AS, eid av TrønderEnergi-konsernet. Oppdal-avtalen og avtalen inngått i april med TrønderEnergi-konsernet om kjøp av TrønderEnergi Marked AS og tilhørende kundebase er separate transaksjoner.

– Kjøpet av Oppdal-porteføljen passer meget godt med det forrige oppkjøpet og er en fin oppfølging av den foregående transaksjon, forklarer Rolf Barmen.

Fjordkraft er et strømselskap som lever av å kjøpe og selge strøm. De har ikke egne kraftverk, og eier ikke strømnett.

I løpet av andre kvartal økte strømsalget deres med 8 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. Det er på tross av at gjennomsnittsforbruket pr. kunde sank med 5 prosent som følge av et kvartal med uvanlig høye temperaturer.

– Andre kvartal har vært preget av uvanlig høye elspotpriser. Det fører til flere spørsmål til kundesenteret som følge av økte strømregninger. Jeg er glad for at vi i en slik periode også lykkes med organisk vekst, som følge av at vi møter kundene med konkurransedyktige avtaler og har mange distribusjonskanaler, sier konsernsjef Rolf Barmen.

Fjordkraft kjøper strømmen de selger på kraftbørsen Nordpool, og må således kjøpe strømmen dyrt når den er dyr. De lever av marginen som er forskjellen i pris mellom det de kjøper den for og det de selger den for.

- Den marginen er lav, sier Rolf Barmen, konsernsjef i Fjordkraft til enerWE før selskapets kvartalspresentasjon.

Les også:

Powered by Labrador CMS