Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Fjordkraft solgte mindre strøm, men tjente mer

Strømselskapet leverte et resultat før skatt på 236 millioner kroner i årets første kvartal.

Publisert

Årets første kvartal ble bra for det børsnoterte strømselskapet Fjordkraft.

– Hele næringslivet befinner seg i en uvanlig situasjon som følge av Covid-19, men strømforbruket synes relativt lite påvirket og lønnsomheten i kvartalet har vært meget god, sier CEO, Rolf Barmen, i Fjordkraft Holding ASA.

Resultatet før skatt endte på 236 millioner kroner, opp fra 173 millioner kroner i første kvartal i fjor.

Det skjer på tross av at antall solgte kWh var lavere i år enn på samme tid i fjor.

– Årsaken til at solgt volum i kilowattimer er redusert med 6 prosent sammenliknet med i fjor er først og fremst høyere utetemperatur enn i 2019, deretter noe endret kundesammensetning i bedriftsmarkedet og Covid-19-effekt for enkelte bransjer, sier Barmen.

God magasinfylling, store snøressurser i fjellet og mye vindkraftproduksjon i kombinasjon med lav oljepris har gitt historisk lave kraftpriser for årstiden. Så langt har næringslivets betalingsevne vært meget god, men selskapet forventer å merke noe effekt i bedriftsmarkedet utover i året av at betalingsevnen kan påvirkes av Covid-19.

I likhet med andre strømselskaper lever Fjordkraft primært av å kjøpe strømmen på kraftbørsen Nord Pool for så å selge den videre til sluttkunder i privat- og bedriftsmarkedet. En lav strømpris fører således også til en lav innkjøpspris for Fjordkraft, og gir derfor ikke så stort utslag for hvorvidt selskapet tjener penger eller ikke.

Fjordkraft leverer nå strøm til omlag 1,4 millioner mennesker gjennom nærmere 622.000 målepunkter i privathjem, bedrifter og offentlig sektor i hele Norge.