- NVE har bidratt til forvirring

Strømselskapet Fjordkraft reagerer på påstander fra NVE, og det de mener er forvirrende budskap om strømavtalen «full Kontroll».

Publisert Sist oppdatert

Det er for tiden mye snakk om forvirrende og uforståelige strømavtaler. Mest oppmerksomhet har Forbrukerrådets klage på 29 strømselskaper til Forbrukertilsynet fått, men NVE har også gått ut og pålagt en rekke strømselskaper om å avvikle strømavtaler som de mener ikke er i tråd med regelverket.

I en pressemelding sendt ut torsdag 30. oktober skriver NVE at de har pålagt avvikling av avtaler som selges som «Full Kontroll», «Energikonto», «Lik Betaling» og lignende.

Noen av avtalene fungerer i praksis som et forbrukslån med en høy rentekostnad som kommer i tillegg til strømutgiftene

Kjetil Lund

- Forbrukere med betalingsutfordringer kan være tjent med avtaler som gjør strømutgiftene mer forutsigbare. Men disse avtalene er komplekse, og lite etterprøvbare for forbrukeren. Noen av avtalene fungerer i praksis som et forbrukslån med en høy rentekostnad som kommer i tillegg til strømutgiftene, uttalte NVE-sjef Kjetil Lund.

Det ble da opplyst at Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som er en del av NVE, har jobbet med problemstillingen knyttet til slike avtaler over lang tid, og at de fattet det første vedtaket i saken helt tilbake i oktober i fjor. Det ble påklaget, men olje- og energidepartementet støttet NVE/RME, og dermed blir det slutt på denne typen avtaler.

Etterspurt tilleggstjeneste

Fjordkraft var en av ti strømselskaper som har har tilbudt slike avtaler.

- Vi synes det er synd at vi ikke får tilbudt en tjeneste som er etterspurt. Behovet for denne typen tjenester vil fortsatt være der, sier Jon Vaag Eikeland, kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft til enerWE.

Han og Fjordkraft mener samtidig at NVE har vært utydelige i kommunikasjonen, og at de har skapt misforståelser om hva slags strømavtaler det er snakk om.

NVE har bidratt til en forvirring om at det kan dreie seg om fastprisavtaler

Jon Vaag Eikeland

- Ved å omtale valgfrie betalingstjenester som «avtaler» har NVE bidratt til en forvirring om at det kan dreie seg om fastprisavtaler. Det er ikke det «full kontroll» er, sier Eikeland.

Han forklarer at «full kontroll» er en valgfri tilleggstjeneste som kan tilknyttes forskjellige strømavtaler. Den går kort fortalt ut på at man justere innbetalingen av strømregningen slik at man betaler mer når strømregningen er lav, og eventuelt mindre enn når den er høy. På den måten får man en saldo som går enten i pluss eller minus, mens strømregningen utjevnes over tid.

- Full Kontroll gir kunden mer stabile strømregninger og reduserer mulighetene for betalingsutfordringer, opplyser Eikeland.

Dette er således en finansiell tilleggstjeneste på toppen av strømabonnementet.

Ikke et forbrukslån

Fjordkraft reagerer også på at NVE påstår at det opereres med høye rentekostnader.

- Det har blitt sammenlignet med forbrukslån, og derfor måtte vi si fra om at vi ikke tar renter på det, sier Eikeland.

NVE mener på sin side at denne typen strømavtaler uansett bryter regelverket:

- Alle de berørte strømavtalene bryter reglene som krever at strømfakturaen skal være basert på regelmessig avlesning av forbrukernes strømmåler. I tillegg innebærer de fleste av avtalene forskuddsfakturering av strøm som går ut over dagens grense på maksimalt 10 uker frem i tid, skrev NVE i pressemeldingen.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge mener på sin side at dette ikke medfører riktighet.

Slike avtaler er etter vår vurdering i tråd med de nye reglene i EUs elmarkedsdirektiv, som oppfordrer til mer fleksible betalingsordninger

Ulf Møller

– Slike avtaler er etter vår vurdering i tråd med de nye reglene i EUs elmarkedsdirektiv, som oppfordrer til mer fleksible betalingsordninger, sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge.

Fjordkraft er naturlignok enig med sin bransjeorganisasjon, og Eikeland påpeker at dette er et behov som strømkundene har.

- Bransjen og NVE tolker den aktuelle forskriften helt ulikt. Behovet kundene har for å kunne utjevne beløpet på strømregningen vil fortsatt være der. Derfor vil vi gå i dialog med NVE om det lar seg gjøre å utvikle denne tjenesten innenfor deres tolkning av regelverket, sier Eikeland.

Samtidig er han klar og tydelig på at de vil innrette seg etter vedtaket. Selv om de mener at NVE har skapt forvirring knyttet til at pålegget har blitt tolket som et pålegg om å avvikle fastprisavtaler, så er han klar på at de vil følge pålegget fra NVE og RME.

- Vedtaket er om «full kontroll», og det er det ingen forvirring om hos oss, sier Eikeland.