- Vi tror det er for mange strømselskaper

Publisert

Strømbransjen er grovt sett delt i tre typer selskaper. Du har kraftprodusentene som genererer kraften, nettselskapene som drifter strømnettet og strømselskapene som selger strømmen til sluttkundene. Disse strømselskapene har altså ikke egne kraftverk, men kjøper strømmen sin på kraftbørsen Nordpool eller direkte fra kraftselskapene, for så å selge den videre.

Ettersom strøm er et standardisert produkt, er det ikke mulig for strømselskapene å selge bedre eller dårligere strøm. Alt koker derfor ned til pris, samt eventuelle tilleggstjenester rundt strømregningen.

Strømmarkedet konsolideres

Det gjør at konkurransen på denne delen av strømmarkedet er hard, og det er mange om beinet. I dag er det over 100 strømselskaper som lever av å kjøpe og selge strøm i Norge. Vi spurte Fjordkraft-sjefen om det er for mange?

- Vi tror at det er for mange strømselskaper. Det er ikke så mange retailindustrier som representeres av så mange frittstående aktører. Vi tror det er en konsolidering som kommer til å skje i løpet av de neste årene, sier Rolf Barmen, administrerende direktør i strømselskapet Fjordkraft, til enerWE.

Fjordkraft har blant annet kjøpt strømsalgsdelen av TrønderEnergi, og konsernsjef Barmen tror på en konsolidering av markedet.

- At det er et betydelig konsolideringsmomenteum, det er vi ganske sikre på, sier Barmen.

Fjordkraft er en av de store aktørene, og under selskapets kvartalspresentasjon i forrige uke bekreftet konserndirektøren at de stadig vekk snakker med forskjellige aktører. Noen kommer til de, mens Fjordkraft tar initiativ overfor andre.

På spørsmål fra enerWE om hvor mange strømselskaper det bør være i det norske markedet, har ikke Barmen et konkret svar utover at det er for mange nå. Han er imidlertid klar på at de mellomstore vil slite.

- Det er et liv for de aller minste hvis de går sammen i en eller annen form for allianse. Det er noen mellomstore som ikke får ut skalafordelene som de bør få ut i dette markedet, sier Barmen.

Han vil ikke si noe konkret om fremtidige konsolideringer.

- Vi tror det er en fornuftig ting å konsolidere, men det trengs to for å danse, så vi får se, sier Barmen.

Høy pris = høy byttefrekvens

Mange er frustrerte, fortvilet og forbannet over de høye strømregningene nå som spotprisen på kraftbørsen er så høy. Det merker også Fjordkraft på tilbakemeldingene de får fra kundene sine.

Man skulle kanskje tro at Fjordkraft og andre strømselskaper tjener ekstra mye penger når prisene er så høye, men slik er det ikke. Faktisk kan det gå motsatt vei, da det har en tendens til å skape ekstrakostnader som følge av hyppigere leverandørbytter.

- I utgangspunktet er det sånn at margingen ikke skulle flukturere noe spesielt, men vi ser at nettomarginen i et høyprismarked øker byttefrekvensen i bransjen generelt, og det koster å få nye kunder, sier Barmen.

Strømselskapene lever som nevnt av påslaget de tar på toppen av prisen de kjøper strømmen for på kraftbørsen. Denne marginen er ganske stabil uavhengig av prisnivået.

- Egentlig burde marginen være minst like høy i et høyprismarked som i et lavprismarked, men det er vanskelig å si.  Samtidig er det sånn at det driver konsolideringsbølgen. Som et stort selskap klarer vi å tjene penger fordi vi tar ut skalafordeler. For mindre aktører tror vi dette blir vanskelig, sier Barmen.

Sånn sett ser Barmen at den høye strømprisn også skaper muligheter for Fjordkraft ettersom det kan gjøre det lettere for de som stort selskap å konsolidere markedet gjennom oppkjøp av andre mindre aktører.

- Høyere prisnivå påvirker vanligvis churnraten. Vi forventer at churnraten øker. Det er faktisk bra for et selskap som vårt. Vi tror høyere churnrate driver konsolideringen, sier Barmen.

Inngår ikke langsiktige avtaler

Fjordkraft kjøper ikke strømmen på kraftbørsen Nordpool, men fra Statkraft. Prisen de betaler blir imidlertid satt på kraftbørsen.

- Vi har en bilateral avtale med Statkraft, men alle prisene blir satt på spotmarkedet på Nordpool, sier Barmen.

I Norge bygges det for tiden ut mye vindkraft, og mange av avtalene finansieres ved hjelp av langsiktige avtaler med kraftkrevende industri og internasjonale IT-giganter som bygger datasentre. Fjordkraft har imidlertid ingen planer om å inngå slike langsiktige avtaler med vindkraftverk.

- For de som gjør dette ligger det en hedge, en spekulasjon om fremtiden. Vil prisen gå opp eller ned? Vi spekulerer i minst mulig grad. Så pr. i dag ikke vi noen intensjoner om å drive med den typen konsolidering, sier Barmen til enerWE.

Les også:

Powered by Labrador CMS