– Vi klager nå inn Fjordkraft til Forbrukertilsynet for urimelig handelspraksis

Forbrukerrådet mener Fjordkraft ikke opplyser tydelig nok om prisøkninger.

Publisert

Forbrukerrådet skriver i en pressemelding at de klager Fjordkraft inn til Forbrukertilsynet fordi de ikke varsler kundene sine direkte når de skrur opp prisene. Fjordkraft nøyer seg med å legge informasjonen under «Min side» eller på egne nettsider, og Forbrukerrådet mener dette er i klar strid med både bransjens egen standardavtale og markedsføringsloven.

– Det ser ut som praksisen med å holde prisøkninger skjult har pågått i lang tid, og mange kunder har trolig ikke har fått med seg at prisene er blitt satt opp. Vi frykter dette kan dreie seg om store summer i kundenes disfavør, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Hun påpeker at dette også er i strid med bransjeavtalen.

– Vi klager nå inn Fjordkraft til Forbrukertilsynet for urimelig handelspraksis. Selskapet ser også bort fra krav i bransjeavtalen, som er utarbeidet av Energi Norge og Forbrukertilsynet, om at kundene skal varsles direkte på SMS, e-post eller brev ved prisøkninger, sier Blyverket.

Forbrukerrådet er en statlig finansiert virksomhet som skal jobbe for forbrukernes rettigheter. De har ingen sanksjonsmyndighet selv, men kan klage til Finanstilsynet. Det blir da opp til Finanstilsynet å avgjøre om det har vært brudd på regelverket eller ikke.

Vil ha mer informasjon på størmregningene

Forbrukerdirektøren påpeker også at det er et generelt problem med for lite og for dårlig informasjon på strømregningene.

– Strømregningen bør inneholde lett tilgjengelig informasjon, slik at vi vet hva vi betaler for, og ikke minst kan se om prisen er satt opp. Det vil gjøre det enkelt å bytte til en bedre og billigere avtale, sier Blyverket.

Hun mener dagens strømregninger ikke gir nok informasjon.

– I dag oppgir mange selskaper kun strømmen som er brukt, totalprisen per kWh og månedlig fastbeløp. Dette gjør at kunder som ser at strømregningen blir dyrere, fort tillegger dette økt forbruk eller økt markedspris, sier Blyverket.