Fjordkraft ble børsnotert med en markedsverdi på 3,2 milliarder kroner

Publisert

Fjordkraft ble etablert i 2001 som et regionalt strømsalgsselskap med kunder og kontorer i Vestfold/Telemark og Bergen. Selskapet har vokst betydelig siden det og har blitt en nasjonal merkevare med privat- og bedriftskunder over hele landet. I dag ble selskapet børsnotert.

Selskapet ble priset til 31 kroner per aksje i børsnoteringen, tilsvarende en markedsverdi på NOK 3.239 millioner, og har fått omkring 1.400 nye aksjonærer. Det forteller selskapet i en pressemelding.

– Vi er stolte av den posisjonen Fjordkraft har utviklet over de siste årene. Vi har etablert oss som det ledende merkenavnet for strøm i privatmarkedet og som en sterk nummer to leverandør i bedriftsmarkedet med ambisjon om å bli nummer én også her. Det er et uttalt strategisk mål for selskapet å vokse organisk og gjennom oppkjøp. Børsnoteringen bidrar til å legge til rette for at Fjordkraft kan ta en ledende posisjon i konsolideringen av markedet i en bransje som i dag består av mer enn 100 strømleverandører, sier adm. direktør Rolf Barmen.

Selskapet forteller at de vil bruke børsnoteringen til å hente penger som skal brukes til oppkjøp.

– En børsnotering vil forenkle tilgangen til kapital og gi Fjordkraft en aksje som vil være attraktiv som betalingsmiddel ved kjøp av selskaper og kundeporteføljer, sier adm. direktør Rolf Barmen.

BKK AS og Skagerak Energi AS har salg av strøm som en strategisk del av sin virksomhet og fortsetter som betydelige eiere i Fjordkraft etter børsnoteringen. Etter børsnoteringen eier BKK AS 31,5 % og Skagerak 31,0 % av Fjordkraft. Dersom tilretteleggernes opsjon for kjøp av overtildelte aksjer utnyttes fullt ut blir eierandelene henholdsvis 28.7 % og 28.2 %. Statkraft forsetter som indirekte eier gjennom sitt 49,9 % eierskap av BKK AS og 66,62 % av Skagerak Energi AS.

Fjordkraft er et strømselskap som lever av å kjøpe og selge strøm.

Les også: