- Fjoråret var et godt år for Skagerak Energi

Publisert

Skagerak Energi forteller i en pressemelding at 2018 var et godt år for kraftkonsernet. De fikk et resultat etter skatt på 1.070 millioner kroner, men påpeker at omlag halvparten er knyttet til nedsalget i det rendyrkede strømselskapet Fjordkraft.

- Fjoråret var et godt år for Skagerak Energi. Vårt nedsalg i Fjordkraft gir et tydelig positivt avtrykk på resultatet. Det var også et år preget av høye kraftpriser, og krevende beredskapssituasjoner som ga økte kostnader i nettvirksomheten, sier konsernsjef Knut Barland.

Fjordkraft ble børsnotert den 21. mars 2018 og Skageraks eierandel ble da redusert fra 48 % til 30 %. Salget resulterte i en gevinst på 515 millioner kroner.

- Vi var med på etableringen av Fjordkraft i 2001 for å bygge et slagkraftig sluttbrukerselskap. Selskapet er nå Norges nest største strømleverandør. Det er klart vi er stolte over hva vi har vært med på å utvikle med Fjordkraft og vi er selvsagt tilfreds med den sterke veksten og utviklingen selskapet har hatt spesielt de siste årene, sier Knut Barland.

Barland understreker at børsnoteringen gir tilgang på mer kapital og gjør det lettere for Fjordkraft å vokse videre.

Samtidig er han stolt over å kunne fortelle at med dette resultatet så bidrar Skagerak Energi med 840 millioner kroner i direkte skatter inn i felleskassa.

Inntektene fra kraftproduksjonen økte kraftig i 2018 sammenlignet med året før takket være høye strømpriser.

Brutto driftsinntekter fra egen kraftproduksjon (Skagerak Kraft AS) økte med 31 % til 2.153 millioner kroner.

Gjennomsnittlig spotpris i Sør-Norge i 2018 ble 41,55 øre/kWh mot 26,89 øre/kWh i 2017.

Skagerak Nett er inne i en periode med store investeringer og flere nye tilknytninger til nettet enn noen gang før. I 2018 ble det investert for 747 millioner kroner og selskapet passerer snart 200.000 kunder. Det største enkeltprosjektet var innstallering av smarte strømmålere hos kundene,

men mer enn to tredjedeler av de totale investeringene er gjort i nettanlegg.

- Vi drifter 17.000 kilometer med strømnett og det er høy takt på både nyinvesteringer i strømnettet i vårt forsyningsområde og på reinvesteringer med utskifting av gammelt materiell som har nådd sin levealder. Våre ansatte har kunden i fokus hele tiden og gjennom effektiv drift skal vi holde

kostnadene lave for våre kunder og sikre at strømmen kommer frem i Vestfold og Telemark, sier Barland.