Foto: Morten Brakestad, Fortum Oslo Varme
Foto: Morten Brakestad, Fortum Oslo Varme

– Uten fjernvarme ville strømnettet i byen bli overbelastet

Fortum Oslo Varme har signert nye fjernvarmeavtaler tilsvarende 300 GWh.

Fortum Oslo Varme forteller i en pressemelding at de opplever stor etterspørsel etter fjernvarme, og at de allerede har nådd målet de satte for 2020.

– Det ser virkelig ut til at beslutningstakerne har åpnet øynene for fornybare varmeløsninger, forteller leder av salgsteamet hos Fortum Oslo Varme (FOV) Fredrik Dahl-Paulsen.

Målet var å inngå nye avtaler på 300 GWh innen 2020, og det er allerede nådd.

Når alle byggene bak de signerte avtalene er koblet på fjernvarmenettet, vil selskapet ha 2 TWh fjernvarmeproduksjon. Mengden tilsvarer varme og dusjvann til en tredjedel av dem som hver dag befinner seg i hovedstaden.

Fortum Oslo Varme har de siste årene jobbet mot entreprenører og utbyggere av både nye bolig- og næringsbyggprosjekter, og bygg som skal konvertere fra fossil oppvarming til en fornybar løsning. Antall tilbud ute til potensielle kunder har økt betydelig, fra 30-40 GWh, og ligger nå stabilt på 80- 100 GWh til enhver tid.

Fjernvarmen som produseres i Oslo er hovedsakelig basert på byens egen spillvarme. Den kommer fra avfallsforbrenning av restavfall som ikke kan deponeres eller gjenvinnes videre, fra varmepumper i byens kloakkanlegg eller fra byens datasentraler. Når nye kunder tilknyttes fjernvarmenettet, blir i hovedsak oljefyring og elektrisitet erstattet som oppvarmingskilde.

– Uten fjernvarme ville strømnettet i byen bli overbelastet. I stedet frigjøres nå kapasitet i nettet, og kan brukes til nødvendig elektrifisering av for eksempel bilparken i Oslo, sier Dahl-Paulsen. Salgsansvarlig Erik Nyfelt er ikke i tvil om viktigheten av arbeidet han er en del av hos Fortum Oslo Varme.