- Det har vært stor motstand mot å etablere vindkraft på land, men det er også utfordringer med å flytte turbinene til havet

Interesseorganisasjonen Fiskebåt arrangerer sitt årsmøte denne uken, og der skal blant annet havvind diskuteres.

Publisert Sist oppdatert

SHavbasert vindkraft blir tema når interesseorganisasjonen Fiskebåt Sør har sitt årsmøte i Bergen tirsdag denne uken. I en pressemelding forteller interesseorganisasjonen at havvind vil stå høyt på agendaen.

- Det har vært stor motstand mot å etablere vindkraft på land, men det er også utfordringer med å flytte turbinene til havet. Dette ønsker vi å få belyst på årsmøtet, sier Odd Kristian Dahle, informasjonsleder i Fiskebåt.

Flere av de planlagt vindkraftverkene kommer nemlig i konflikt med fiskeriinteresser.

- Vi er ikke mot havbassert vindkraft, men ønsker å være med i dialogen før det legges til rette for nye vindkraftanlegg i havet. Flere steder kommer anleggene i konflikt med viktige gyte- og fiskeområder. Det bør vi prøve å unngå, sier Dahle.

Én måned etter høringsfristen for Nasjonal ramme for vindkraft var det høringsfrist for regjeringens forslag om å åpne to eller tre områder til havs for havvind. Det kom ikke på langt nær like mange innspill der som til Nasjonal ramme for vindkraft, men det ble likevel tydelig at helt problemfritt blir det ikke selv om vindkraften flyttes til havs.

På årsmøtet vil også Equinor stille med en representant for å diskutere og svare på spørsmål.