Lien svarer fiskerne

Publisert

Etterlyser holdningsendring.

I forrige uke gikk Fiskarlaget hardt ut mot olje- og energiminister, Tord Lien, som vil åpne for oljeboring i noen av de rikeste fiskeriområdene i Nord-Norge.

Oljeministeren mener selv at det ikke foreligger faktiske forhold som tilsier at det ikke er mulig å drive forsvarlig petroleumsvirksomhet i disse havområdene.

Jeg mener derfor det er riktig å gjennomføre en grundig konsekvensutredning av området, nettopp for å stadfeste om det lar seg gjøre med petroleumsvirksomhet her, samtidig som hensynet til miljø og sameksistensen med andre næringer ivaretas. Når det er sagt slår samarbeidsavtalen som ligger til grunn for denne regjeringen fast at det ikke skal skje i inneværende stortingsperiode, sier Lien til enerWE.

Etterlyser konstruktiv debatt

Lien ønsker samtidig å understreke at han ikke ønsker noen endring av hvordan Norge forvalter sine fiskeriressurser, snarere etterlyser han en holdningsendring hvor fiskerne deltar mer konstruktivt debatten om Lofoten-Vesterålen.

Petroleumsvirksomhet og fiskeri kan ha gjensidig nytte av hverandre. Et nylig eksempel på dette er samarbeidet mellom oljeselskapet Eni og lokale fiskere i forbindelse med Goliat-utbyggingen utenfor Vest-Finnmark, hvor kystfiskeflåten inngår som en del av oljevernberedskapen, avslutter oljeministeren.

Powered by Labrador CMS