Foto: Fiskebåt
Foto: Fiskebåt

Fiskerne kritisk til manglende dialog om Hywind-prosjektet

- De snakkar om dialog, men vi ser gang på gang at de ikke tar hensyn til fiskeriinteressene og hører ikke på våre forslag.

Fiskebåt er havfiskeflåtens interesseorganisasjon. De jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte, som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder. I en pressemelding går de nå ut mot Equinor og Hywind-prosjektet.

Fisker og styremedlem i Fiskebåt, Helge Olav Vikshåland fra Karmøy, er lei av det han kaller fine ord fra Equinor når det gjelder samarbeidet med fiskerne ute på norsk sokkel.

— De snakkar om dialog, men vi ser gang på gang at de ikke tar hensyn til fiskeriinteressene og hører ikke på våre forslag, seier Vikshåland.

Prestisjeprosjektet Hywind med 11 vindturbiner skal sikre at oljeinstallasjonene Gullfaks og Snorre kan drives med fornybar elektrisk energi. Prosjektet har en kostnadsramme på fem milliarder kroner og skal føre til en reduksjon i klimagassutsleppene fra sokkelen med 200.000 tonn i året.

— Jeg er på ingen måte imot at oljeinstallasjonene på norsk sokkel blir mer klimavennlige, og er heller ikke mot at vi som fiskere må dele på noe av plassen med andre næringsinteresser. Men da må det skje i lag med fiskeriinteressene, og ikke slik at utbygger ensidig konkluderer med at det ikke vil få negative konsekvenser for fiskeriene. Spesielt i tilfeller der både Fiskeridirektoratet og fiskeriorganisasjonene har stikk motsatt oppfatning av oljenæringen, sier Vikshåland.

Han mener at Hywind-prosjektet på Tampen ikke er et engangstilfelle, og mener at det bare er en av flere saker der fiskerinæringen har kommet med konstruktive innspill som ikke blir hørt.

— Det blir stadig løftet frem at det er viktig med dialog, og de etterspør våre synspunkter. Mitt inntrykk er likevel at de ikke hører på våre innspill i disse sakene. I Hywind-prosjektet har vi kommet med konkrete forslag til alternativ plassering av vindturbinene som i mindre grad vil ødelegge for fiskeinteresser, men disse er ikke tatt hensyn til, sier Vikshaland.