Finn.no: Direktør for Petroleumstilsynet

Publisert

Det søkes nå etter ny direktør for Petroleumstilsynet, som skal overta etter Anne Myhrvold.

- Anne Myhrvolds åremål (seks år) går ut i mai, og utlysingen henger sammen med dette, skriver Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Ptil i en e-post til enerWE.

Hun understreker at det er Arbeids- og sosialdepartementet som ansetter, og det er de som må kommentere dette ytterligere.

Owe Ingemann Waltherzøe er konserntillitsvalgt i SAFE i Equinor. Forrige uke gikk han ut i Dagens Næringsliv og krevde ny leder for Ptil.

- Det er fristende å si at departementet kan når de vil, allerede fem dager etter at vi krever ny PTIL-sjef ligger stillingsannonsen på ny sjef på Finn.no, sier han til enerWE. Men vi skal ha for timingen ihvertfall.

Han fortsetter.

- Etter fire tiår med olje- og gassnæring i Norge har vi også produsert mange dyktige ledere som kunne passet som PTIL sjef. Det har vært tradisjon for å rekruttere fra næringen selv, men jeg mener vi også bør se til beslektede næringer, leverandører og i det offentlige.

Han utfordrer statsråden:

- Aller helst håper jeg vi kommer dit en dag at departementet tør å ansette en fra arbeidstakersiden. Blant oss finner du flere svært dyktige menn og kvinner som kjenner næringen på innsiden og tar pulsen på den hver dag. Det de mangler av akademisk utdannelse tar de mangfoldig igjen ved at de har skoa på og har hatt det i lang tid. Tenk deg hvilket kontaktnettverk vi har i forhold til en i konsernledelsen i et oljeselskap.

Hege Haukeland Liadal er stortingsrepresentant fra Rogaland Arbeiderparti og medlem i Energi og Miljøkomiteen.

- Ptil er en viktig brikke i at HMS ivaretas på norsk sokkel. Derfor må Ptildirektøren være en som hver dag jobber for at våre flotte arbeidsfolk reiser like friske hjem fra jobb som til jobb, sier hun til enerWE.

Hege Haukeland Liadal stilte nylig følgende spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i Stortingets spørretime:

Hvordan følger Statsråden opp Stortingets vilje om at Petroleumstilsynet på en aktiv og systematisk måte å ta i bruk hele bredden av virkemidler om nødvendig, og hvilke virkemidler vil statsråden nå ta i bruk for å ivareta sikkerheten tilliten til Petroleumstilsynet?