Chul Christian Aamodt, enerWE
Chul Christian Aamodt, enerWE

Gjennombrudd for 420 kV til Øst-Finnmark

Varanger Kraft har i samarbeid med Statnett og Finnmark kraft inngått avtale om å søke konsesjon for bygging av 420 kV kraftlinje fra Skaidi til Varangerbotn

Det er en betydelig milepæl som nå er nådd. Etter mange års arbeid vil også Øst-Finnmark få en infrastruktur som legger til rette for vekst og industri- og næringsutvikling. Varanger Kraft har, sammen med kommunene i Øst-Finnmark, i mange år sloss for regionens muligheter og for nok linjekapasitet for strømforsyning.

Liv Monica Stubholt er styreleder i Varanger Kraft. Hun forteller til enerWE at det er en spesielt fin dag i dag.

- Dette gjør det mulig å få nok strøm inn og nok strøm ut basert på fornybarproduksjon i Øst-Finnmark, forteller Liv Monica Stubholt. Dette legger også tilrette for at gruvedriften i nord kan elektrifiseres.

På grunn av for svakt nett har både industriutvikling og ytterligere utbygging av vindkraft i Øst-Finnmark vært umulig. Med Statnetts beslutning er dermed denne flaskehalsen borte. Kommunene i distriktet har nemlig hatt store planer om utvikling av industri og arbeidsplasser og nå kan disse realiseres.