- Oljeterminalen i Honningsvåg skulle være det neste viktige kapittelet i historien om ringvirkninger av olje- og gassaktiviteter i Nord-Norge

Den nordnorske interesseorganisasjoen Petro Arctic er skuffet, men ikke overasket over at det ikke blir oljeterminal i Finnmark

Publisert Sist oppdatert

I dag opplyste Equinor at de og partnerne i Johan Castberg-lisensen ikke klarer å regne hjem en investering i en omlastingsterminal for olje på Veidnes i Finnmark.

Dette var den andre modellen som ble vurdert, men Equinor har kommet frem til at det vil gi et tap på mellom 2,8 og 3,6 milliarder kroner sammenlignet med en direkte-til-markedet løsning.

- Petro Arctic er ikke overrasket. Allerede for et år siden orienterte Regjeringen Stortinget at Equinor anbefalte et nei til terminal på Veidnes. Nå når beslutningen er endelig, er vi mange i nord som hadde håpet og jobbet hardt for ett annet svar enn det Equinor har gitt oss i dag, sier Kjell Giæver i Petro Arctic.

Han mener at denne terminalen var viktig for å sikre lokale ringvirkninger.

- Oljeterminalen i Honningsvåg skulle være det neste viktige kapittelet i historien om ringvirkninger av olje- og gassaktiviteter i Nord-Norge. Nå må andre muligheter på bordet, sier Giæver.

Equinor påpeker på sin side at de lokale ringvirkningene av Johan Castberg er betydelige også uten terminalen. De viser til at utbyggingsfasen sysselsatte totalt 1750 årsverk i Nord-Norge, hvorav mer enn 700 av de var i Nord-Troms og Finnmark. De legger også til at det er beregnet at de årlige regionale sysselsettingsvirkningene vil utgjøre 470 årsverk, hvorav 265 av de vil være i Nord-Troms og Finnmark.

Dette er ringvirkninger som Giæver anerkjenner, men han mener at det er viktig at det blir flere.

- Petroleumsaktiviteten gir i dag betydelig ringvirkninger også i Nord Norge. Hammerfest er selve symbolet på samfunnsbygging og verdiskaping lokalt av denne næringen. Samtidig må også andre deler av landsdelen få ta del i denne positive utviklingen, sier Giæver.

Petro Arctic mener at regjeringen bør ta et initiativ til en arbeidsgruppe ledet av industrien selv, hvor målet er konkrete forslag til økte varige ringvirkninger av Norges viktigste næring.

- Legitimitet til oljenæringen fra oss som bor her nord, er helt avgjørende for videre inntekter og aktiviteter til havs for denne viktige næringen. Nå må vi alle kjenne på dette alvoret og være vårt ansvar bevist, sier Kjell Giæver i Petro Arctic.