- Etter at det løsnet for oljenæringen er det mange ingeniører som vender tilbake

Publisert

Det har vært et par tunge år i olje- og gassbransjen, men etter at oljeprisen tok seg opp og bransjen gjennomførte en kostnadsreduserende hestekur har arbeidssmarkedet tatt seg kraftig opp. Det bekreftes nå av den siste jobbindeksen fra Finn.no.

FINN-prognosen for 2018 ser ut til å ende på 7 prosent, og mens det vil lyses ut ca. 250.000 stillinger i år, anslås det at antall ledige stillinger kommer til å øke med ca. 9000 neste halvår. Det skriver rubrikkselskapet i en pressemelding.

- Historisk sett har hovedprognosen stemt godt med reell utvikling de siste årene, sier Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb.

FINN peker på tre næringer som vil opprettholde etterspørselen etter flere ansatte. Olje og gass er en av de.

I olje- og gassnæringen steg etterspørselen etter nye ansatte med hele 89 prosent de fem første månedene. Deretter følger maritim sektor som har lyst ut 67 prosent flere jobber, og skole- og undervisningssektoren, der omfanget av utlysninger har vokst med 36 prosent siden jul.

Ingeniørene går spesielt gode tider i møte, skal vi tro FINN-indeksen.

- Etter at det løsnet for oljenæringen er det mange ingeniører som vender tilbake til sektoren etter et gjesteopphold i andre sektorer, sier Ringvold.

- Vi har holdepunkter for at alle disse tre næringene vil opprettholde etterspørselen i høst og utover våren. Det blir mer rift om de samme arbeidstakerne, sier Ringvold

Når det gjelder forskjeller mellom landsdelene er det Nordvestlandet som utmerker seg særskilt med 24 prosent vekst. Vestlandet for øvrig har også en god stim av ledige stillinger med 17 prosent vekst. På Agder går det tråere, etter et oppsving de siste årene. Her er veksten minus 0,5 prosent hittil i år.

I fjor utnevnte FINN Nord-Norge til årets opptur, og veksten har vært god. Det har vært 13 prosent vekst i antall utlyste stillinger hittil i år i Nordland, Troms og Finnmark.

Mens det i år tyder på å bli ca. 250 000 utlyste stillinger, var 2011 og 2012 “toppårene” med 272 000 stillinger. I 2013 ble det lyst ut 260 000 ledige jobber og i 2014-2016 ca 200 000 stillinger pr år

Hele jobbindeksen og tilhørende rapport kan lastes ned her.

Powered by Labrador CMS