Finanstilsynet åpnet for større kraftveddemål

Publisert

Så sent som i juli økte Finanstilsynet grensene for hvor stor andel av tyske kraftderivater enkeltaktører kan sitte med.

Endringen av posisjonsgrensen kan ha hatt betydning for milliardsmellen til kraftmekleren Einar Aas, skriver energinettavisen Montel.

Posisjonsgrensen ble innført fra nyttår, men allerede i juli ble grensen for tyske kraftderivater økt med hele 43 prosent, fra 10,13 til 14,47 terawattimer (TWh).

– Løpende vurdering

En posisjonsgrense angir kort fortalt hvor store mengder kraft én aktør på børsen får lov til å sitte med. Grensene er satt fordi man ikke ønsker at enkeltaktører skal bli altfor dominerende i markedet for kraftderivater.

Finanstilsynet forklarer endringen av posisjonsgrensen slik:

– Tilsynsmyndighetene i Europa har gjort løpende vurderinger av de nye posisjonsgrensene etter hvert som de har fått mer erfaring fra markedene, og endret dem der det har vært nødvendig, skriver seksjonssjef Marte Voie Opland i Finanstilsynet i en epost til Montel.

Hadde 11 TWh

Einar Aas satt ifølge Montel trolig med en posisjon på tyske derivater på 11 TWh da han ble suspendert fra børsen med tap på rundt 1,3 milliarder kroner i forrige uke. Han hadde satset enorme beløp på at de nordiske kraftprisene skulle stige og nærme seg prisnivået i det tyske kraftmarkedet som følge av tørkesommeren. Men i stedet falt prisene i Norden.

Tapet førte til at sikringsfondet til kraftbørsen Nasdaq Clearing ble tappet og måtte fylles opp igjen av nordiske kraftselskaper med i alt 107 millioner euro, over 1 milliard kroner. Men allerede mandag ettermiddag var hele beløpet kommet inn, ifølge Nasdaq.

Aas-smellen gikk hardest ut over det finske kraftselskapet Fortum, som har måttet skyte inn over 190 millioner kroner.

Jakt på verdier

Samtidig har kraftbørsen startet jakten på Aas' verdier i håp om å få dekket så mye som mulig av tapet, skriver Dagens Næringsliv.

– Nasdaq tar alle rimelige skritt for å gjenvinne midler fra det relevante clearing-medlemmet. Eventuelle gjenvunne midler fordeles i henhold til standardreglene, heter det fra Nasdaq Clearing.

Ifølge Dagbladet har Aas blant annet ti private bolig- og hytteeiendommer til en samlet verdi av drøyt 130 millioner kroner i Grimstad, Nissedal og Oslo. I tillegg har han et firma med en egenkapital på om lag 200 millioner kroner.

Granskes

Nasdaq vil nå leie inn eksterne granskere for å finne ut hva som egentlig skjedde da Aas gikk over ende og om Nasdaqs rutiner fungerte. Flere har stilt spørsmål ved hvordan en privatperson har kunnet bli en så stor aktør i markedet.

Også det norske Finanstilsynet og den svenske Finansinspektionen har varslet en gransking av saken.

(©NTB)