Statnett har fått sine første grønne milliardlån

Har fått utbetalt sine to første grønne obligasjonslån på til sammen 3,6 milliarder kroner.

Publisert

Statnett skriver i en pressemelding at nå har fått utbetalt sine første grønne obligasjonslån, og at de to lånene tilsammen gir selskapet 3,6 milliarder kroner som skal brukes til utbyggingsprosjekter med positiv klimaeffekt.

Lånene skal brukes til å finansiere utbyggingen av strømkabler mellom Smestad og Sogn, samt til mellomlandsforbindelsen North Sea Link so knytter det norske strømnettet opp til strømnettet i Storbritannia.

Forutsetningen for å få grønne obligasjonslån er at de bidrar til å øke produksjon og forbruk av fornybar energi.

- Dette er en milepæl som vi i Statnett er stolte av. Låneinvestorene ser verdien av vår rolle i omstillingen til et lavutslippssamfunn, og de ser at vi utfører oppgavene våre på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte. Dette er ikke bare viktig for samfunnet, men grønn finansiering lønner seg også økonomisk, sier konserndirektør for Konsern og Samfunn i Statnett, Knut Hundhammer.

Statnett har etablert et rammeverk som blant annet beskriver hvilke prosjekter som kvalifiseres som grønne, og de har også blitt kvalifisert av CICERO Senter for klimaforskning.

Lånene ble satt gjennom en budprosess der 45 investorer, de fleste skandinaviske, men også ikke-skandinaviske og spesialiserte "grønne" investorer, deltok med ordrer.

Den sterke interessen for Statnetts miljø- og samfunnsarbeid og Statnett som utsteder, gjorde at lånene oppnådde betingelser klart bedre enn markedsprisingen av Statnetts øvrige lån i markedet

Knut Hundhammer

- Den sterke interessen for Statnetts miljø- og samfunnsarbeid og Statnett som utsteder, gjorde at lånene oppnådde betingelser klart bedre enn markedsprisingen av Statnetts øvrige lån i markedet, sier Hundhammer.