Statistisk Sentralbyrå - Nils Håvard Lund
Statistisk Sentralbyrå - Nils Håvard Lund

Den økonomiske utviklingen i Norge kan gi grunnlag for ny lønnsdannelse

Publisert

Offentlig utvalg ledet av Ådne Cappelen skal levere ny innstilling i september.

Forsker Ådne Cappelen skal lede utvalget som skal gi en oppdatert vurdering av den norske lønnsdannelsen.

- Lønnsdannelsen må fungere best mulig

Det offentlige utvalget skal se på lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk. Det blir oppnevnt av regjeringen i statsråd fredag formiddag.

– Norsk arbeids- og næringsliv er inne i en krevende tid. Norsk økonomi møter utfordringer både som følge av lavere oljepris og at flere mennesker søker asyl i Norge og i våre naboland. Fremover må arbeidstakere finne ny jobb, bedrifter vri seg mot nye markeder og innvandrere inkluderes i samfunns- og arbeidsliv. I denne situasjonen er det viktig at lønnsdannelsen fungerer best mulig, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Reklame (sak fortsetter under video)

https://vimeo.com/157152222

Reklame

Fallende oljepris og flere asylsøkere

Utvalget skal vurdere hvordan de nye utviklingstrekkene med fallende oljepris og økt tilstrømming av asylsøkere har påvirket konklusjonene til det såkalte Holden III-utvalget som la fram sin innstilling i desember 2013.

Utvalgets leder Ådne Cappelen er forsker og leder for Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene. Utvalget har ytterligere ti medlemmer og består blant annet av personer fra departementer og en rekke organisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i arbeidslivet.

Utvalget skal levere sin innstilling til Finansdepartementet innen 20. september 2016