brukt i Origo juni 2013
brukt i Origo juni 2013

"Norge er fantastisk godt rustet til å unngå at økonomien går i revers"

Publisert

... men det går mot moderate lønnsoppgjør, både i år og fremover.

Regjeringen, sentralbanken og arbeidslivets parter driver krisehåndtering på hver sin kant for å hindre at norsk økonomi synker ned i gjørma. Det handler om budsjett, rente og lønn.

Oljenedturen har omsider rammet Norge, i form av økt ledighet og mager vekst. Men når alarmen nå har gått, er det en viktig erkjennelse at Norge er fantastisk godt rustet til å unngå at økonomien går i revers.

Nå ser vi hvorfor.

Pøser på i budsjettet

Mandag begynte regjeringen arbeidet med neste års statsbudsjett. Det viktigste målet med budsjettet er å bidra til at noen av de over 30.000 tapte oljejobbene, blir erstattet.

Et oljefond med 7000 milliarder kroner gir finansminister Siv Jensen (Frp) et enormt handlingsrom, og ingenting tyder på at oljepengebruken blir strammet inn.

 • Mener at Statoil opptrer i strid med petroleumslovens målsetting for norsk oljevirksomhet
 • I år skal en pakke på fire milliarder kroner bidra til flere jobber, og vi vil se nye tiltak i 2017. Samtidig skal satsing på samferdsel, forskning og utdanning skape jobber på lang sikt.

  Usikkerhet rundt både inntekter og utgifter gjør budsjettarbeidet mer krevende enn vanlig. Lav oljepris gir færre skattekroner i statskassen, mens asyltilstrømningen kan gi økte utgifter.

  Men det å pumpe mer penger inn i økonomien gir utvilsomt økt aktivitet.

  Nytt rentekutt

  Også i rentepolitikken er det full gass. Alt tyder på at styringsrenten kuttes til 0,5 prosent på rentemøtet 17. mars. Sentralbanksjef Øystein Olsen utelukket i februar overfor NTB verken negativ styringsrente eller ukonvensjonelle tiltak.

  Med andre ord: det finnes fortsatt mer tørt krutt.

  Faren er likevel at renten har blitt så lav at den ikke lenger fører til økte utlån fra bankene. Bankenes krav til egenkapital og inntjening kan føre til at de ikke tør ta sjansen på å følge Norges Bank nedover. Da kan effekten av nye kutt utebli.

  Men isolert sett er rentekutt klassisk politikk for å motvirke nedgang.

  Rentekuttene har også svekket kronen og slik hjulpet eksportindustrien på et kritisk tidspunkt.

  • - Å si at jeg tenkte stort ville nok vært en liten underdrivelse
  • Null i lønnstillegg for å berge arbeidsplasser

   På arbeidsmarkedet har krisestemningen festet seg. Men et fleksibelt arbeidsmarked og et godt velferdsnett demper i seg selv krisen: Tre av fire oljeingeniører var i jobb to måneder etter at de meldte seg ledige, ifølge Nav.

   Norsk industri, som tirsdag innleder lønnsforhandlinger med Fellesforbundet, har varslet «null, null, null» i lønnstillegg i år. LO ønsker å opprettholde kjøpekraften, men har innsett at moderasjon er nødvendig for å berge arbeidsplasser.

   Statsminister Erna Solberg (H) ga i helgen ros til partene for å legge opp til et oppgjør som «ser ut til å bli bra for norsk økonomi» – altså svært stramt. Som følge av asyltilstrømningen skal dessuten et nytt utvalg gi en oppdatert vurdering av lønnsdannelsen og utfordringer for økonomien.

   I sum: Det går mot moderate lønnsoppgjør, både i år og fremover, for å unngå at for kraftig lønnsvekst rammer næringslivet.

   • Sterk motstand mot Liens kraftplaner som skal sikre billigere nettleie
   • Sjokk utenfra

    Innenfor Norges grenser mener Finanstilsynet at norsk økonomi kan bli truet av høy gjeld og boligpriser som når nye høyder med rekordlave renter.

    Men sentralbanksjefen mener et sjokk utenfra kanskje er den største trusselen mot norsk økonomi.

    Én faktor er stor usikkerhet rundt oljeprisen, som har falt som en stein siden 2014. Hvis prognosene om problemer i Kina slår til, vil verdensøkonomien kunne bli rammet av en ny finanskrise. Og Europa er fortsatt ikke friskmeldt etter eurokrisen.

    Alt dette påvirker Norge. Men foreløpig tyder lite på massearbeidsledighet og økonomisk kollaps. Mer trolig er svakere vekst, både i økonomien og i kjøpekraften.

    Norge vil fortsatt være et land som flyter av melk og honning.

Powered by Labrador CMS