Statoil annonserer utbytte for første kvartal

Publisert

Statoil utbetaler utbytte for første kvartal på USD 0,2201 pr aksje, slik selskapet annonserte 27. april 2016.

Utbyttet er det samme som i tre foregående kvartalene, og det er også på linje med utbyttet på 1,80 kroner per aksje de siste to årene, men beløpet i norske kroner vil variere med dollarkursen etter at Statoil gikk over til å fastsette utbyttet i amerikanske dollar.

NOK-beløpet per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 11. august 2016, totalt syv virkedager. Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 8,2398. Utbytte per aksje for første kvartal 2016 er dermed NOK 1,8255

I en børsmelding tidligere denne uken meldte selskapet også om en meldepliktig handel av 653.493 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. Disse aksjene er nå viderefordelt til de ansatte i henhold  til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.976.152 aksjer.