Statkraft rapporterer underskudd i andre kvartal

Publisert

Statkraft hadde et driftsresultat før avskrivninger på 2.665 millioner kroner i andre kvartal i år. Men nedskrivninger i Tyskland førte til et underskudd etter skatt på 1.899 millioner.

Driftsresultatet for halvåret er på om lag 303 millioner kroner mer enn for samme periode i fjor. Men underskuddet etter skatt skyldes at kraftmarkedene er preget av reduserte teknologikostnader, økt fornybar produksjonskapasitet og lav forbruksvekst, opplyser selskapet.

– Vi er godt fornøyde med den sterke underliggende driften, men svakere markedsforventninger har ført til nedskrivninger i Tyskland, uttaler konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Nedskrivningene av gasskraftverkene og de andre eiendelene i Tyskland var på i alt 2.229 millioner kroner.