Vant skatteslag i høyesterett

Published

Får skattefradrag på 561 mill. NOK.

Høyesterett har konkludert med at Statoil får skattefradrag for leteutgifter i Angola på totalt 561 millioner kroner. Det melder Dagens Næringsliv.

Statoil og selskapet Bayerngas AS hadde begge krevd og fått skattefradrag på selvangivelsene for 2003 og 2004 for kostnader knyttet til leteboring i henholdsvis Angola og Danmark.

For Statoil Angolas del dreide det seg om totalt 561 millioner kroner i fradrag. Ligningsnemnda behandlet først sakene, og fattet vedtak om at kostnadene måtte aktiveres og avskrives som vederlag for letetillatelsen. En klage til Skatteklagenemnda førte ikke fram, og selskapene valgte deretter å ta sakene til retten.

I april 2011 konkluderte Oslo tingrett med at Sentralskattekontorets tolkning av loven var korrekt, og at endringsvedtakene sto ved lag. Begge selskapene anket til lagmannsretten, som i 2013 kom til at dommen fra tingretten måtte oppheves. Staten valgte å anke denne avgjørelsen inn for Høyesterett, som forkastet anken.

©NTB