Idar Kreutzer i Finans Norgemener at det ikke er noen tvil om at havvind vil spille en rolle i den fremtidige energimiksen, men først er den veldig viktig for norsk leverandørindustri.
Idar Kreutzer i Finans Norgemener at det ikke er noen tvil om at havvind vil spille en rolle i den fremtidige energimiksen, men først er den veldig viktig for norsk leverandørindustri.

- Vi må ikke bare tenke på vindmøllene som skal stå ute i havet

Havvind vil først spille en viktig rolle for fremtiden til norsk leverandørindustri, deretter for energimiksen.

Publisert

I forrige uke arrangerte Sintef og NTNU et seminar om havvind i Trondheim. enerWE var mediepartner, og seminaret ble streamet live på Facebook.

På arrangementet holdt Idar Kreutzer fra Finans Norge et foredrag med tittelen «Kan vi kopiere oljeeventyret?». Der tok han blant annet for seg viktigheten av integrerte verdikjeder, og fokuserte mer på muligheten for å bygge opp en ny næring for leverandørene enn på potensialet for fremtidig eksport av fornybar energi.

Etter seminaret tok enerWE en prat med Kreutzer, og ham utdype hva han tenker om havvind.

Jeg tror ikke det er noe tvil om at havvind vil spille en rolle i den fremtidige energimiksen

Idar Kreutzer

- Jeg tror ikke det er noe tvil om at havvind vil spille en rolle i den fremtidige energimiksen, sier Kreutzer.

Hvor stor rolle gjenstår å se, og det vil avhenge av at bransjen klarer å presse kostnadene ned slik at havvinden blir konkurransedyktig uten subsidier.

Ifølge Hanne Wigum fra Equinor - som også var en av foredragsholderne, forventer de at det vil skje omtrent rundt 2030. Da tror de at flytende havvind vil kunne komme ned på en kostnad rundt 40 til 60 euro per MWh. Det tilsvarer omtrent 40-60 øre/kWh.

Dette er en noe dyr pris for det norske strømmarkedet, men det vil være en fornuftig pris mange andre steder i verden.

Når havvindkostnadene eventuelt kommer lavt nok til at det blir økonomisk lukrativt å produsere strømmen for forbruk i Norge og til å eksportere den til resten av Europa, gjenstår å se, men det er god tid til ytterligere reduksjoner fra 2030 til 2050.

Når vi snakker om lavutslipp i 2050 kommer havvind sannsynligvis til å spille en viktig rolle

Idar Kreutzer

- Når vi snakker om lavutslipp i 2050 kommer havvind sannsynligvis til å spille en viktig rolle, sier Kreutzer.

Det er isåfall positivt for Norges fremtid som energinasjon også etter at det grønne skiftet er gjennomført, men Kreutzer er opptatt av at havvind er mye mer enn bare produksjon og eksport av fornybar energi.

- Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig, sier Kreutzer.

Han mener at det fort blir for ensidig fokus på selve vindturbinene når man snakker om vindkraft, enten det er den opphetede debatten om vindkraft på land eller den nye (foreløpig) mer lavmælte diskusjonen om havvind.

- Vi må ikke bare tenke på vindmøllene som skal stå ute i havet, men hele leverandørindustrien som skal bygges opp for å betjene dette, sier Kreutzer.

Kreutzer mener at havvind på mange måter er en perfekt næring for Norge og den norske leverandørindustrien.

Havvind er antageligvis det området der det er enklest for oss å konvertere erfaringene våre fra offshore olje og gass til en ny næring

Idar Kreutzer

- Havvind er antageligvis det området der det er enklest for oss å konvertere erfaringene våre fra offshore olje og gass til en ny næring, sier Kreutzer.

Han poengterer at oljeeventyret har vært - og fortsatt er - veldig stort med veldig mange årsverk og høy verdiskaping. Selv om havvind neppe kan komme opp på samme nivå, mener Kreutzer at det er et område Norge bør satse skikkelig på.

- Det at vi her kan bidra til å bygge en næring som har stor betydning nasjonalt og internasjonalt, det er jeg ganske trygg på, sier Kreutzer.