Kværner inngår forlik om forsikringskrav

Publisert

Kværner ASA melder i en børsmelding at Kvaerner North American Construction Inc., et datterselskap av Kværner ASA, har inngått forlik for å avslutte deler av forsikringskravet knyttet til Longview-prosjektet i USA. Avtalen har en nettoverdi på 15,5 mill USD.

Forliket gjelder et av kravene som er anlagt i kjølvannet av Longview-prosjektet som leverte byggingen av et energiverk i Maidsville i West Virginia for Longview Power. Planen for byggingen av energiverket og materialvalg ble endret underveis, og dette førte til at Kværner etter eget sigende fikk økte kostnader. Prosjektet ble levert i 2011, og det har siden vært flere rettsaker og voldgiftssaker for å løse tvisten knyttet til kostnadsøkningen

Forsikringssummen er forventet bokført under discontinued operations i regnskapet for tredje kvartal.