Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

EU enig om klassifisering av grønne investeringer

– Alle finansprodukter som påstår å være bærekraftige, må bevise det.

Publisert

EU-parlamentet og EU-rådet er enige om et klassifiseringssystem for bærekraftige investeringer. Dette skal bidra til unionens mål om klimanøytralitet.

Den såkalte taksonomien lister opp en rekke faktorer som skal vurderes når man skal avgjøre hvor «grønn» en investering er. Blant kriteriene er redusering av klimaendringer, bærekraftig bruk av vann og marine ressurser, utslippskontroll og overgang til en sirkulær økonomi.

– Alle finansprodukter som påstår å være bærekraftige, må bevise det i henhold til strenge og ambisiøse kriterier, sier Bas Eickhout i parlamentets finanskomité i en pressemelding.

Bortsett fra fossilt brensel i fast form, slik som kull, er det ingen teknologier eller sektorer som er eksplisitt utelukket fra systemet. Tidligere i høst sa finansminister Siv Jensen til NTB at hun mente norsk petroleumsvirksomhet også hadde en plass i systemet.

– Norsk energisektor er en av de mest klimavennlige i hele verden. Enten vi diskuterer gass eller andre energikilder, er norsk teknologi, kompetanse og leveranse en del av løsningen, sa hun da hun besøkte Brussel i november.

Det fremforhandlede systemet må godkjennes i to komiteer og vedtas i parlamentet i plenum før det kan tre i kraft.

(©NTB)