Statoil kjøper 70% av lisens på britisk sokkel

Publisert

Statoil har inngått en salgs- og kjøpsavtale (SPA) med Jersey Oil and Gas plc og CIECO Exploration and Production (UK) Limited om å kjøpe av eierandel på 70 prosent og overta operatøransvaret for lisens P.2170 på britisk sokkel.

P.2170 ligger i Buchangraben i ytre Moray Firth-regionen, et område som omfatter oljefunnene Buchan, Buzzard og Ettrick.

– Denne transaksjonen er i tråd med Statoils letestrategi som innebærer å lete i produktive bassenger og satse på kjerneområder. Den styrker vår posisjon på britisk sokkel ytterligere, og gir oss muligheten til å legge nok et stort og lovende leteareal i vår portefølje, sier Jez Averty, Statoils direktør for leting i Norge og Storbritannia.

Statoil overtar en eierandel på 70 present og operatøransvaret for lisensen mot et kontantbeløp på 2 millioner USD.

Etter transaksjonen er eierfordelingen i lisens P.2170 som følger: Statoil (operatør): 70 prosent, Jersey Oil and Gas PLC: 18 prosent og IECO Exploration and Production (UK) Limited: 12 prosent.

Denne avtalen er betinget av godkjenning fra myndighetene.

– Området ser lovende ut, og vi ser fram til å analysere dataene nærmere for å se om vi kan teste prospektet. Det gir mulighet for å tilføre vår britiske portefølje areal og volum, og vi kan muligens bore dette prospektet neste år, sier Jenny Morris, Statoils leder for leting i Storbritannia.

Statoil UK er operatør for Mariner-feltet, som er under utbygging, og har som mål å være et aktivt leteselskap på britisk sokkel, med tro på at det fortsatt finnes betydelige hydrokarbonressurser i området som ikke er funnet.