Oljefondet slurver

Publisert

Ikke god nok rapportering.

En gruppe finansprofessorer skal i framtiden gi råd til hvordan oljefondet bør rapportere.

Sentralbanksjef Øystein Olsen er nå i ferd med å etablere gruppen etter at Finansdepartementet etterlyste mer detaljert rapportering, skriver Dagens Næringsliv. Svarfristen er satt til 1. oktober.

Fondet er blant annet blitt kritisert for selektiv rapportering og manglende resultater fra veddemålene i aksjemarkedet – såkalt aksjeplukking hvor fondet velger ut aksjer de tror skal gå bra. Men selv om aksjeplukkingen utgjør en relativt beskjeden del av oljefondet, står den for rundt halvparten av kostnadene, rundt 13 milliarder kroner, skriver avisen.

Fra og med neste år skal NBIM – Norges Bank Investment Management, som forvalter oljefondet, rapportere mer detaljert om både avkastning og risiko.

Hovedstyret vil hente inn ekspertise for å belyse saken fra ulike synsvinkler, inkludert røster som har ytret seg kritisk til det vi har gjort så langt, sier Olsen.