- Fergesamband egner seg godt til elektrifisering

Publisert

Enova forteller i en pressemelding at de har gitt Troms fylkeskommune tilsagn om nærmere 81 millioner kroner til infrastruktur for å lade fergene ved kai.

– Vi er svært fornøyde med et tilsagn fra Enova. For å realisere gode miljøløsninger på fergedriften, er vi helt avhengig av gode støtteordninger. Dette reduserer merkostnaden som fylkeskommunen får ved å stille strenge miljøkrav, sier Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms.

– Ny teknologi kan kutte store utslipp i neste generasjons ferger. Fergesamband egner seg godt til elektrifisering, og vi ser at denne type fergeprosjekt også driver utviklingen framover i maritim sektor generelt. For Enova handler dette prosjektet derfor først og fremst om å skape vekst i denne verdikjeden, sier markeds- og utviklingsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

På vegne av Troms fylkeskommune har DNVGL (Den Norske Veritas med Germanischer Lloyd) kartlagt de 6 største fergesambandene i Troms for å se på deres egnethet for elektrifisering. De viktigste faktorene er hvor ofte ferga går, fergestørrelsen, lengden på sambandet og tilgang på strøm ved kaiene.

Kartleggingen viste hva det koster å investere i ladeinfrastruktur samt hva det koster å drifte ferga med strøm sammenlignet med fortsatt bruk at marin diesel. Sambandene som ble kartlagt var:

 • Refsnes–Flesnes
 • Svensby–Breivikeidet
 • Lyngseidet–Olderdalen
 • Stornes–Bjørnerå
 • Storstein–Nikkeby–Lauksundskaret
 • Stangnes–Sørrollnes
 • Med de midler fylkeskommunen har planlagt å bruke er det i denne omgang ikke funnet mulig å prioritere de siste to sambandene på grunn av høy kostnad.

  Ved de fleste anløpene er det ikke tilstrekkelig kapasitet i strømnettet, og det forventes store kostnader til nettoppgradering eller batteribank på land, for å sikre at fergene går tilnærmet bare på elektrisitet.

  – For å få flere leverandører på banen og bygge dette markedet videre i retning lavutslippssamfunnet, er det viktig med tydelige signaler fra myndigheter og oppdragsgivere om at elektrifisering er veien å gå. Derfor er vi glade for at Troms fylkeskommune er med på å lede an med sine høye ambisjoner, sier Leistad i Enova.

  Elektrifisering av disse sambandene gir en reduksjon i CO2-utslipp tilsvarende ca. 3400 biler.

  – Jeg er svært fornøyd med tildelingen, som gjør det mulig for Troms fylkeskommune å gjennomføre en spennende og viktig omlegging til elektriske ferger på noen av våre ferjestrekninger, avslutter Prestbakmo.

  Fergesambandene skal lyses ut i løpet av høsten/vinteren.