Bilfergen MF «Hadarøy» fra Fjord1 drives av batteri og trafikkerer fergestrekningen Hareid-Sulesund i Møre og Romsdal.
Bilfergen MF «Hadarøy» fra Fjord1 drives av batteri og trafikkerer fergestrekningen Hareid-Sulesund i Møre og Romsdal.

Regjeringen varsler tøffere klimakrav til sjøs

Vil innføre lav- og nullutslippskriterier i nye anbud for fergesamband.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil innføre lav- og nullutslippskriterier i nye anbud for fergesamband, der det ligger til rette for det, i løpet av 2023.

De samme kravene kommer i nye anbud for hurtigbåter i løpet av 2025, fremgår det av regjeringens stortingsmelding om maritim politikk fredag.

I tillegg vil regjeringen utrede klimakrav i offentlige innkjøp av sjøtransporttjenester med sikte på innføring fra 2023.

Å kutte utslipp krever både nyskaping og penger. Regjeringen har derfor økt rammetilskuddet til fylkeskommunene og øremerket midler under klimasatsordningen, slik at null- og lavutslippsløsninger kan prioriteres.

Samtidig tar regjeringen sikte på å innføre krav om lav- og nullutslippsløsninger for servicefartøy i havbruksnæringen. Kravet skal fases inn trinnvis fra 2024, der forholdene ligger til rette for det.

For offshorefartøy vil regjeringen komme tilbake til Stortinget i 2021 med en plan for hvordan vedtaket om null- og lavutslippsløsninger for offshorefartøyer i petroleumsproduksjon blir fulgt opp.

Norsk maritim næring skapte i 2018 verdier for om lag 89 milliarder kroner og sysselsatte rundt 84.000 personer fordelt over hele landet.

(©NTB)