- Vi krever at regjeringen låser opp verktøykassen, og begynner å jobbe!

Publisert

Dette er fagforbundenes krav til regjeringen.

En samstemt fagbevegelse hadde klare krav til Regjeringen da ni fagforbund innen oljeindustrien mobiliserte til felles politisk markering i Stavanger onsdag kveld.

- Det burde være unødvendig at vi står her

Forbundsledere fra Industri Energi, El og IT, Fellesforbundet, Lederne, NITO, SAFE, De samarbeidende organisasjoner, Norsk Sjømannsforbund og FLT sto samlet under parolen "Norge trenger oljeindustrien!"

De rundt tusen fremmøtte fikk høre oljeindustrien i Norge er i en omstilling, at det ikke er slutt, at det skal investeres i prosjekter som skal operere i 40 og 50 år fremover.

Selv om det på kort sikt ikke er mye lys i tunnellen er forbundslederne var samstemte i at nedgangstidene vil følges av oppgang.

- Det burde være unødvendig at vi står her i kveld, sa Hege Marie Bengtsson fra Maskinistforbundet fast. - Vi snakker om en av de mest innovative, teknologitette og omstillingsdyktige næringene ikke bare i Norge, men i hele verden. Kompetanse til alle omstillingene vi står ovenfor i andre samfunnsområder vil langt på vei komme fra oljeindustrien. Denne kompetansen er for dyrebar til at den legges brakk, og når vi da opplever at regjeringen snakker bransjen ned, da blir det vanskelig å rekruttere de lyseste hodene, fortsetter hun.

 • Se også videointervju: Nedgangen snur i 2017
 • Frykter at kompetanse forsvinner

  - Dette er en alvorlig situasjon for Norges viktigste næring, som skal leve videre i skjønn harmoni med andre næringer i lang tid fremover. Det legger ikke regjeringen opp til, nedturen håndteres på en brutal måte, og skaper store vansker for mange mennesker som mister jobben og som tar regningen for de siste års løssluppenhet på sokkelen. Vi frykter at kunnskap forsvinner, at vi vil stå uten nødvendig kompetanse når det snur, sier leder i Industri Energi, Leif Sande.

  - Dette er en næring som leverer 8 milliarder i uka som står i stampe. Det tar mange år fra leting til et felt bygges ut og produserer. Derfor det svært bekymringsfullt at vi står i fare for å miste en hel generasjon oljearbeidere, sier Hilde-Marit Rysstad, forbundsleder i SAFE.

  - Regjeringen ser ikke sammenhengen mellom arbeidslivspolitikk og næringspolitikk! Kompetanse kan ikke slås av og på, den må vedlikeholdes, det ser det ikke ut som om regjeringen forstår. Noen må si fra, og det har vi tenkt å gjøre, tordnet Jørn Eggum fra Fellesforbundet.

  Forlanger aktivt eierskap

  Forbundslederne krever at regjeringen bruker sin rolle som største aksjonær i Statoil til å bevare arbeidsplasser.

  - Statoil styrer kun etter kapitalistiske prinsipper, og ikke for å sikre det norske folk. Nå kuttes det for mye for fort, med det resultat at hele næringen stopper opp. Vi mener at regjeringen nå må være en ekte bedriftsleder og vise handlekraft. Statoil kan instrueres av eierne til å ta kuttene over lengre tid, til å iverksette program for vedlikehold og sikring av kompetanse, sier Hilde-Marit Rysstad, forbundsleder i SAFE.

  Dette er fagforbundenes krav til regjeringen:

  • Bruke eierskap i Statoil aktivt for å sikre aktivitet
  • Etterslep innen vedlikehold på sokkelen må rettes opp
  • Endring av skattesystemet for å stimulere til aktivitet
  • Program for plugging av brønner
  • Håndheve krav om aktivitet i tildelte blokker
  • Inntak av lærlinger
  • Offentlige oppdrag, for eksempel marinefartøy til verftsindustrien
  • Offensiv statsråd

   Olje- og energiminister Tord Lien en litt annen virkelighetsoppfatning enn forbundslederne.

   - Vi er ikke engang halvveis i oljeeventyret, de som engang skal stenge lyset på sokkelen er ikke født enda, slo Lien fast.

   I sitt svar til de fremmøtte hevdet statsråden også at har kostnadskuttene bransjen har vært gjennom det siste året nå gjort norsk leverandørindustri mer konkurransedyktig, og viste til de store Sverdrupkontraktene som nylig har tilfalt norsk industri.

   -  Regjeringen jobber for å sikre stabile og forutsigbare rammer for næringen, og det gir seg nå utslag i at kontrakter havner i Norge. Vi vil også neste år dele ut lisenser i helt nye leteområder, de første nye arealene siden midt på nittitallet. Regjeringen vil styrke satsingen på petroleumsforskning, og jeg vil utfordre ungdom til å utdanne seg innen olje og gass, en næring som vil sysselsette dem hele yrkeskarrieren, sa Lien.

   • Les også: Økonomisk nedgang i Brasil hindrer ikke norske bedrifter i å øke investeringene
   • Liens krav til oljeselskapene

    Han viste til at regjeringen har lagt til rette for 4000 nye tiltaksplasser og bedriftsintern opplæring og reglene for dagpenger har blitt endret.

    Statsråden hadde også til slutt et absolutt krav til selskapene:

    - Det er greit å redusere kostnader, men vi aksepterer ikke at ressurser på norsk sokkel går tapt!

Powered by Labrador CMS