1.500 ansatte må gå

Publisert

Hver 3. ansatt rammes.

Hele 1.500 medarbeidere i National Oilwell Varco Norway mister jobben i løpet av året. Av dem er 900 fast ansatte. Kuttene rammer hver tredje medarbeider i Norge.

Flertallet av de ansatte selskapet – også kjent som NOV – har i Norge, jobber i Kristiansand-regionen.

Bakgrunnen for nedbemanningen er de store endringene i markedssituasjonen i vår bransje det siste året, med reduserte investeringer og redusert salg av nytt utstyr. Den usikre markedssituasjonen fører også til at vi i dag ikke kan si hvor omfattende nedbemanningsprosessen vil bli på litt lengre sikt, heter det i en pressemelding.

Allmøter onsdag

De ansatte ble informert om nedbemanningen i allmøter onsdag.

Ledelsen i NOV Norge forstår at en slik nedbemanning skaper uro og usikkerhet og at mange av våre ansatte kan komme i en svært vanskelig situasjon. Vi vil gjennomføre en ryddig og redelig prosess der vi ivaretar våre forpliktelser overfor våre ansatte, slik at vi også i en nedgangstid opptrer som en god arbeidsgiver, skriver selskapet videre.

Datterselskap

Den norske delen av selskapet er et datterselskap av National Oilwell Varco, som har hovedkontor i Houston i den amerikanske delstaten Texas. På verdensbasis har selskapet over 60.000 ansatte, ifølge nettsidene.

Det leverer boreutstyr til både landbaserte rigger og offshoreinstallasjoner, i tillegg til tjenester som rørinspeksjoner.

Hver tredje medarbeider

Ifølge Fædrelandsvennen innebærer nedbemanningen at hver tredje ansatt i den norske delen må gå.

Overfor avisa betegner tillitsvalgt Kaspar Frengstad i Industri Energi prosessen som ryddig.

Ledelsen har opptrådt inkluderende og greit. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere noe nå, bortsett fra å konstatere at situasjonen i alle tilfeller er kjedelig, sier han.