Coacher lederne til neste nivå

Publisert

Ingfrid om organisasjonsutvikling.

Ingfrid Landsnes bor i Stavanger, og driver selskapet Organisasjonsrådgiveren. Bedriften er tuftet på den kompetansen hun sitter inne med etter mange år som leder med driftsansvar innenfor Olje og Gass. Med fokus på lederens rolle bidrar Organisasjonsrådgiveren til at organisasjoner oppnår de resultatene de har satt seg som mål.

Coacher ledere til neste nivå

Daglig utvikler Ingfrid ledere gjennom rådgivning og coaching, og hennes egenutviklede lederkurs har fokus på de store og små utfordringene som venter dem hver dag på jobb.

Min målgruppe er kort fortalt ledere som ønsker økt trygghet i utøvelse av sin lederrolle. Jeg er praktisk, direkte og evner å sette meg kjapt inn i den enkeltes arbeidsdag. Det er i hverdagen slaget står, så økt kunnskap om mennsker og arbeidslivets regler gjør ledere tydeligere i sin lederrolle.

Omdreining i kundespekteret

Tradisjonelt har rundt 80% av Ingfrid's kunder kommet fra olje og gass-sektoren, men hun forteller at det er i ferd med å snu.

I dag kommer rundt 60% av kundene min fra olje og gass, men jeg anslår at oljesmellen kan vippe den andelen under 50% det neste året. For min del ser jeg ingen negative konsekvenser av dette, men en bransjedreining i min kundeportfolio er helt nødvendig.

Hvordan endrer jobben din seg nå når industrien går tunge tider i møte?

Det fører til at jeg også er inne i endringsprosesser og planlegging av nedbemanning, så for tiden tar disse prosessene store deler av dagen min. Jeg merker selv hvor viktig det er med et større salgsfokus, og det gir meg mer kompetanse på disse områdene.

Det uvurderlige nettverket

I en periode hvor mange bedrifter er inne i en nedgangsperiode, anbefaler Ingfrid bruk av eget nettverk for å stake ut kursen videre.

I motgang er det viktig å bevare et tydelig salgsbudskap. Man må ha en villighet til endring og ikke glemme å bruke sosiale medier for god synlighet av både kompetanse og positive hendelser. Jeg anbefaler sterkt bruk av eget nettverk til å diskutere «hva nå» med.

#Ingfridserfaring

Organisasjonsrådgiveren hadde sitt femårsjubilum den første juni i år, og det feirer Ingfrid med egen hashtag.

Ja, jeg må si de grå hårene mine har endelig kommet til nytte! De har til og med har fått sin egen hashtag, nemlig #ingfridserfaring.

Det er like greit, det er tross alt erfaringen min jeg selger, avslutter Ingfrid.