Selskapet er nå verdsatt til over 5,5 milliarder kroner i London

Publisert

I sin operasjonelle oppdatering for første halvår 2018, i forkant av halvårsresultatene den 18. september, melder Faroe Petroleum en rekke nyheter.

 • Ytterligere evaluering av resultatene fra letebrønnen ved Iris Hades, har ført til en betydelig økning av ressursanslagene for funnet til mellom 63 mmboe og 322 mmboe. Selv etter nedsalget av Fogelberg til 15% til Dyas, så øker Faroe’s 2C ressurser med hele 44 prosent.
 • Det kan komme flere nyheter fra Iris Hades feltet. Det er tatt beslutning om å bore en avgrensningsbrønn i et lovende område sør for funnbrønnen, som kan bekrefte funnstørrelsen.
 • Leteprogrammet til Faroe Petroleum fortsetter som planlagt, det skal bores ytterligere seks brønner i nærmeste fremtid; Rungne er neste letebrønn på listen. Den forventes i september.
 • Produksjonen til Faroe Petrolem var i gjennomsnitt 12.402 bboe pr. dag i første halvår. Det forventes høyere produksjon i neste halvår, produksjonsanslaget for året er derfor strammet inn til mellom 12.000 og 14.000 boe pr dag.
 • Den økte oljeprisen har selvfølgelige bidratt positivt også for Faroe Petroleum

  – Net cash har økt med om lag 95 millioner kroner, i løpet av dette halvåret, tiltross for at vi er i en tung investeringsfase. Hele programmet vårt er finansiert fremover, og vi ligger godt inn i henhold til planen om å øke produksjonen til 35.000 fat om dagen, senest i løpet av 2022, sier Helge Hammer, sjef for Faroe Petroleum i Norge, i en kommentar.

  Selskapet sier at de vil fortsette å optimalisere porteføljen. Senest i april solgte de 17,5 prosent av Fenja-feltet, til en pris av omlag 425 millioner norske kroner.

  Faroe Petroleum er et uavhengig olje- og gasselskap med aktivitet på norsk og britisk sokkel.