– Begge funnene er bedre enn forventet på forhånd

Publisert

Oljedirektoratet forteller at det har blitt gjort funn av gass og kondensat nær Morvin-feltet i Norskehavet. Faraoe Petroleum følger opp, og forteller at både Iris og Hades ga gass/kondensat-funn i begge prospektene for Faroe Petroleum og partnerne i Norskehavet.

– Begge funnene er bedre enn forventet på forhånd, og forsterker vår allerede gode posisjon i Norskehavet, sier Helge Hammer, COO i Faroe Petroleum og leder for selskapets virksomhet i Norge, i en pressemelding.

Letebrønnen 6506/11-10 jaktet i to formasjoner. På 3.955 meters dyp, I Hades-prospektet fant de gass/kondensat på 3.995 meters dyp, og de foreløpige estimatene anslår at de utnyttbare hydrokarbonene utgjør 19 – 113 mmboe.

På 4.246 meters dyp, i Iris-prospektet, gjorde man ytterligere ett funn, også det gass/kondensat. Her anslår man at de utnyttbare hydrokarbonene utgjør 19-132 mmboe.

Faroes andel i lisensen er 20 prosent. OMV (Norge) er operatør med 30 prosent, mens Statoil har 40 prosent og Spirit Energy har 10 prosent.

– Hades og Iris, tidligere kjent som henholdsvis Aerosmith og Zappa, har vært en del av porteføljen vår i mange år. Vi søkte om lisensene her allerede i 2009. Med dette fortsetter letesuksessene våre. Leting har skaffet oss mer enn 75 prosent av reservene våre, sier Hammer.

Iris og Hades ligger kun 8 kilometer nord for Morvin-feltet og om lag 20 kilometer nordvest for Åsgard, hvor store mengder gass og kondensat blir produsert og transportert videre til flere europeiske land kontinuerlig.

Faroe Petroleum, som opererer på norsk og britisk sokkel, er med på ytterligere fire brønner i år. Først i løypa ligger Fogelberg, som pågår allerede, deretter kommer Rungne, hvor Faroe er operatør, og Cassidy og Pabow.