Får med fransk gigant på norsk biogass-satsning

Publisert

Skagerak Energi inviterte til pressekonferanse mandag ettermiddag. Der fortalte de at de har fått med seg den franske industrigiganten Air Liquide på eiersiden i datterselskapet Skagerak Naturgass. Ambisjonen er å trappe opp satsingen på naturgass inn mot transportsektoren.

Frem til nå har Skagerak Naturgass vært et heleid datterselskap, men fra 31. juli gikk Air Liquide inn som hovedeier med 51 prosent av aksjene. Sammen skal de nye partnerne investere i ny infrastruktur for produksjon, lagring og distribusjon av biogass til kjøretøy og skip i Norge.

Biogass er kroneksemplet på en perfekt sirkulær bioøkonomi. Eksempelvis blir husdyrgjødsel og matavfall utnyttet til å lage drivstoff til biler, skip og tog, og biogjødsel til landbruket. Når fornybar biogass erstatter diesel og andre fossile energikilder, får vi både klima- og miljøgevinst, skriver selskapet i sin pressemelding.

- Air Liquide er fornøyd med å utvide vår posisjon innenfor det det grønne transportsegmentet på nytt territorium, takket være dette partnerskapet med et selskap som på få år har klart å sikre en attraktiv markedsposisjon for biogass i Norge. Biogass er et alternativ til fossilt drivstoff, som på samme måte som hydrogen, responderer godt på vår tids utfordringer knyttet til energi, klima og miljø, sier Philippe Merino, Visepresident i Air Liquide Global Markets & Technologies.

- Vi er stolt over hva våre folk har fått til på biogass. På kort tid har vi blitt en betydelig leverandør av biogass til transportsektoren. Nå er tiden inne for et nytt løft. Derfor er vi svært fornøyd med å ha funnet en utviklingspartner som har det som trengs for å bli med på et slikt løft, sier Knut Barland, konsernsjef i Skagerak Energi.

Frode Halvorsen, som leder selskapet som nå har fått inn en tung internasjonal aktør på eiersiden, understreker at det nye partnerskapet er en god anerkjennelse av det arbeidet som er gjort i selskapet over mange år:

- Vi leverer allerede biogass til en rekke offentlige og private transportaktører i Telemark, Vestfold og Østfold og stiller nå med klare nasjonale ambisjoner. Dette vil komme gamle og nye kunder til gode i form av mer konkurransedyktige produkter og tjenester, samt forsterket teknologisk og kommersiell kapasitet. Fremtiden ser lys og grønn ut. Biogass er et fullverdig grønt substitutt til dieselbiler i tungtransporten. Allerede ser vi transportører som velger dette for å være i forkant når offentlige og private anbud krever grønn transport, men politikerne kan bidra til få opp dette antallet, sier Halvorsen.

Halvorsen synes det er bra at elbil-parken vokser i Norge, men har en klar oppfordring til politikerne:

- Tyngre kjøretøy på biogass bør ha samme rammevilkår som tyngre kjøretøy på el og hydrogen. Incentiver må til for å få transportbransjen til å legge om til mer klima- og miljøvennlige kjøretøyflåter. Innkjøp og bruk av tyngre kjøretøy må gjøres billigere. Her må politikerne lede vei. Det kan de gjøre ved å redusere engangsavgiften på tyngre kjøretøy som bruker biogass og la de slippe billigere eller helst gratis gjennom bommene, sier Halvorsen.

Skagerak Naturgass har i dag fire stasjoner der de selger biodrivstoff til nyttekjøretøyer. På spørsmål fra enerWE om hvordan de skal trappe opp nå som de har fått med en internasjonal partner med på laget, forteller Halvorsen at det først og fremst blir rundt Oslofjorden.

Selskapet har i dag bare 7 ansatte, men har en omsetning på rundt 130 millioner kroner.