Hvem slipper elavgiften?

Publisert

26 kommuner i Finnmark og deler av Troms slipper å betale elavgiften på 15,83 øre/kWh. Det samme gjør tog, trikker og t-baner, veksthusnæringen, gjenvinningsanlegg, mikrokraftverk og industri der strømmen brukes til kjemisk reduksjon, elektrolyse, metalurgiske og mineralogiske prosesser. I tillegg til de som slipper elavgiften fullt og helt, nyter datasentre, skipsfarten, fjernvarme, petroleumssektoren og øvrig kraftkrevende industri godt av redusert elavgift på 0,5 øre/kWh.

Forøvrig betaler elbiler vanlig elavgift når de lader. Dette er således den eneste avgiften elbilene pr. i dag betaler fullt og helt.

Totalt beregnes det at elavgiften bidrar med ca 11 milliarder kroner i inntekter til staten. Fritakene fra elavgiften gir staten et provenytap på 5,4 milliarder kroner i skatteinntekter, mens den reduserte elavgiften gir et beregnet tap på ca. 2 milliarder kroner.

Dette er kommunene der innbyggerne slipper å betale elavgift:

Powered by Labrador CMS