Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Hvor mange vindturbiner er det i Norge?

36 vindkraftverk produserer 5,5 TWh med strøm hvert år.

Publisert

Ved utgangen av 2018 var det 610 installerte vindturbiner i Norge. De har en gjennomsnittlig effekt på 2,8MW, og de bidro med nesten 3 prosent av den norske strømproduksjonen i 2018.

I skrivende stund oppgir NVE at det er 625 vindturbiner med en total installert effekt på 1749 MW fordelt på 36 vindkraftverk med en forventet årlig produksjon på 5,5 TWh.

Hvorvidt det er få eller mange kommer an på øyet som ser. Til sammenligning har Danmark omtrent 4500 vindturbiner, mens Tyskland har litt over 29.000. Danskene har imidlertid vedtatt at de skal redusere antall vindturbiner til omtrent 1850.

Det bygges imidlertid mye vindkraft i Norge, og i løpet av 2018 ble 8 nye vindkraftverk satt i drift. NVE forventer at like mange nye kommer til i løpet av 2019. Det vil gi ytterligere 4,5 TWh med vindkraftproduksjon, og det vil bety en samlet årlig vindkraftproduksjon på omlag 10 TWh.

Samtidig har motstanden mot videre utbygging av vindkraft økt kraftig, og den 1. april la NVE frem sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft der de pekte ut 13 områder som de mener egner seg til vindkraft. Dette forslaget skal imidlertidig gjennom en bred høringsprosess før politikerne bestemmer seg, og NVE har sagt at de ikke vil godkjenne nye vindkraftprosjekter før politikerne har bestemt seg.

De godkjente prosjektene forventes imidlertid å fortsette som før på tross av motstanden.

Totalt har NVE så langt behandlet 243 søknader om konsesjon til vindkraftprosjekter. 46 prosjekter fikk avslag, 90 fikk konsesjon, 79 prosjekter trakk seg og 16 ble stilt i bero.

Totalt er det nå 36 vindkraftverk i Norge, og det betyr at det er flere prosjektsøknader som har fått konsesjon, men som som ikke er bygget.

Kilde: NVE

Denne artikkelen er en av flere i en serie med ofte spurte spørsmål, eller frequently asked questions (FAQ), som det heter på engelsk. Her kan du se flere FAQ-spørsmål om energibransjen.

Les mer:

Powered by Labrador CMS