Hvor mye kunne nordmenn spart på strømregningen hvis vi brukte gass til oppvarming?

Publisert Sist oppdatert

Hvis Norge hadde brukt gass til oppvarming og matlaging i private husholdninger ville det gitt en besparelse på litt under halvparten av oppvarmingskostnadene som i dag dekkes gjennom bruk av elektrisitet. Ettersom oppvarmingen utgjør omlag 70 prosent av strømregningen betyr det at den teoretisk sett kunne blitt redusert med omlag en tredjedel hvis nordmenn brukte gass slik som de gjør i store deler av EU.

Så må det påpekes at Norge ikke har bygd ut forsyning av gass til norske husholdninger, og at det neppe er aktuelt å gjøre det.

For det første har Norge en kraftproduksjon som kommer fra tilnærmet 100 prosent fornybare energikilder som vannkraft og vindkraft, og for det andre er strømprisene generelt sett lavere i Norge enn i resten av Europa. For det tredje er gass en fossil energikilde, og selv om den er mye renere enn kull så følger det klimagassutslipp med på kjøpet når man bruker gass.

I tillegg må vi gjøre oppmerksom på at det også går med litt energi i prosessen med å omgjøre gass til varme, og det er derfor ikke et 1-til-1 forhold mellom det å kjøpe 1 kWh med elektrisitet og 1 kWh med gass når det kommer til forbruket. Regnestykket er også heftet med noe usikkerhet da vi har blitt nødt til å kombinere tall fra ulike kilder for å regne oss frem til denne teoretiske besparelsen.

Likevel gir denne lille analysen et interessant innblikk i hvor viktig den norske gassen er for husholdningene i EU, og dermed hvor viktig den er for Norges eksportinntekter. Gass utgjør nå like mye av norsk eksport som oljen. Norge står også for 25 prosent av all gass som Europa importerer, og det vil neppe endre seg med det første selv om EU har ambisiøse klimamål i 2050.

Ifølge tall fra Eurostat så har EU's husholdninger en gjennomsnittlig gasspris på rett under 60 øre per kWh. Det er imidlertid store variasjoner fra EU-land til EU-land. Mens Tyskland ligger på EU-gjennomsnittet, har for eksempel Storbritannia en gasspris på omtrent 50 øre/kWh mens Danmark har en pris som ligger på omtrent 90 øre/kWh.

Noe av forskjellen ligger i kostnader knyttet til transport og infastruktur, mens andre forskjeller skyldes forskjellige avgiftsnivåer.

Prisen på gass ligger nå omtrent 7,5 prosent høyere enn på samme tid i fjor da denne statistikken ble lagt frem, og vi har derfor lagt på dette på prisen og dermed kommet frem til en gjennomsnittlig pris på ca 65 øre/kWh.

Hvor mye elektrisiteten koster her i Norge svinger, og for å sammenligne må vi ta med både strømprisen og nettleien, samt avgiftene. I januar kan vi anslå at denne totale strømprisen lå på omtrent 1,20 kroner/kWh. Det betyr at gassprisen ville ligget på omtrent 54 prosent av elektrisitetsprisen i Norge hvis vi hadde hatt samme gasspris som gjennomsnittet i EU.

Så kan det argumenteres med at vi kunne hatt billigere gass fordi den får kortere transport eller høyere pris fordi vi muligens ville hatt høyere avgifter.

Prisforskjellen på gass og elektrisitet ville uansett ikke blitt like stor her i Norge som i for eksempel Storbritannia. Der regner man med utgangspunkt i at elektrisiteten er 3-4 ganger så dyr som gassen.

Selv med kraftig utbygging av fornybare energikilder, som for eksempel havvinden som norske Equinor er tungt involvert i utenfor den britiske kysten, vil motivasjonen til å bytte til langt dyrere elektrisitet trolig være laber i britiske husholdninger.

Kilder: Eurostat, The Green Age, Nord Pool

Denne artikkelen er en av flere i en serie med ofte spurte spørsmål, eller frequently asked questions (FAQ), som det heter på engelsk. Her kan du se flere FAQ-spørsmål om energibransjen.

Les mer:

Powered by Labrador CMS