Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Er gassen billigere eller dyrere enn oljen?

Oljeekvivalenter gjør det mulig å sammenligne olje, gass, NGL og kondensat.

Publisert

Olje og gass er to forskjellige produkter, men de er begge fossile energikilder som utvinnes fra feltene ute på norsk sokkel. Det er forøvrig også NGL og kondensat, selv om det utvinnes markant mindre mengder av det enn olje og gass.

Når det rapporteres nye funn eller det skal settes opp ressursanslag kan det ofte være hensiktsmessig å operere med en felles enhet for petroleumsproduktene som utvinnes, og i olje- og gassvirksomheten opereres det derfor ofte med noe som kalles oljeekvivalenter.

Én oljeekvivalent er en felles enhet som representerer hvor mye energi som frigjøres ved forbrenning hvis man regner det om til olje.

Én standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalent tilsvarer:

  • 1 Sm3 olje
  • 1 Sm3 kondensat
  • 1 Sm3 NGL
  • 1000 Sm3 gass

Det er nyttig når man sammenligner energimengden det er snakk om, men for oljeselskapene og staten Norge er det kanskje mer interessant å se på hvor mye penger det er snakk om.

Her svinger prisene fortløpende, men hvis vi tar utgangspunkt i gjennomsnittsprisene for olje og gass i mars måned kan vi få en pekepinn på det økonomiske styrkeforholdet mellom olje og gass.

Olje prises og omsettes per fat, mens gass ofte prises i noe som kalles British Thermal Unit. Vi må derfor regne om til felles enhet, og i dette tilfellet bruker vi standard kubikkmeter.

I mars lå oljeprisen i snitt på 33,89 dollar fatet, og snittkursen på dollar var på 10,15 kroner. Det gir en norsk pris på 343,98 kroner fatet, og omregnet til standardkubikkmeter gir det en pris på 2163,66 kr/Sm3.

Samtidig var gjennomsnittsprisen for gass 2,786 dollar for hver million British Thermal Unit i mars. Det gir en pris på 1,00 kr/Sm3 med gass.

Så må vi huske at én kubikkmeter olje tilsvarer 1000 kubikkmeter gass, og dermed får vi en gasspris på ganske så nøyaktig 1000 kr for hver oljeekvivalent med Sm3.

Vi kan dermed slå fast at oljen i mars var litt over dobbelt så mye verdt som gassen.

Denne artikkelen er en av flere i en serie med ofte spurte spørsmål, eller frequently asked questions (FAQ), som det heter på engelsk. Her kan du se flere FAQ-spørsmål om energibransjen.

Powered by Labrador CMS