Fakta om norsk olje og gass

Publisert

På Energikonferansen som ble arrangert av DN, Europower og Norsk olje og gass tirsdag denne uken delte interesseorganisasjonen Norsk olje og gass ut et faktaark med nøkkelopplysninger som de mener allmennheten bør ha med seg når Norges fremtid som olje- og gassnasjon diskuteres opp mot klimaspørsmålene.

Dette er åpenbart et partsinnlegg i den pågående samfunnsdebatten, men samtidig er det opplysninger som mange ikke tenker over når de deltar i diskusjonen. Kildegrunnlaget er forøvrig oppgitt slik at det er enkelt for hvem som helst å ettergå opplysningene og påstandene.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen gikk forrige helg hardt ut mot norske journalister, og kritiserte yrkesgruppen for manglende kunnskap om bransjen.

– Journalisters manglende kunnskap om olje og gass er både sjokkerende og dramatisk. Det er en veldig liten dekning sett opp mot den enorme betydningen som olje og gass har i norsk økonomi og i samfunnet, sa Schjøtt-Pedersen i debatten, ifølge Medier24.

På Energikonferansen gjorde han et poeng av at verdens energibehov øker, og at ikke alt kan drives frem av elektrisitet.

- Ved utgangen av dette århundret vil vi ha et energibehov som er omtrent dobbelt så stort som det er i dag, og det er er ganske langt igjen før tungtransport, skip og fly kan drives frem med batterier, sa Schjøtt-Pedersen.

Her er faktaopplysningene som Norsk olje og gass mener må være med når samfunnet diskuterer olje- og gassbransjens fremtid:

 • 52,9 prosent av verdens energiforbruk kom i 2014 fra olje og gass.
 • Kilde: IEA

 • 1,4 prosent av verdens energiforbruk kom i 2014 fra sol- og vindkraft.
 • Kilde: IEA

 • 2,2 milliarder flere mennesker bor på jorden i 2050. Totalt 9,8 milliarder mennesker.
 • Kilde: FN

 • 1,2 milliarder mennesker har i dag ikke tilgang til noe elektrisk energi.
 • Kilde: IEA

 • 2 FN-mål må nås samtidig:
 • Alle mennesker må få energi.

  Klimaendringene må stanses.

  Kilde: FN

 • 1/5 av verdens energiforsyning antas å komme sol og vindkraft i 2050.
 • Kilde: IEA

 • 1/3 av verdens energiforsyning må komme fra olje og gass i 2050 hvis vi både skal nå togradersmålet og vi skal dekke verdens behov for energi.
 • Kilde: IEA

 • 2 prosent av verdens oljeproduksjon skjer i Norge.
 • Kilde: BP

 • 3 prosent av verdens gassproduksjon skjer i Norge.
 • Kilde: BP

 • 0 betydning for verdens samlede produksjon dersom norsk olje og gassproduksjon reduseres. En nedgang i norsk olje- og gassproduksjon vil raskt overtas av andre land.
 • Kilde: SSB, Øystein Noreng, Torbjørn Kjos

 • 44: Utslippene fra olje- og gassvirksomheten i Norge ligger på 44 prosent av det globale gjennomsnittet.
 • Kilde: Norsk olje og gass’ Miljørapport 2017

 • 0 land rapporterer lavere utslipp enn Norge. Enkeltfelt både i Norge og andre land ligger både høyere og lavere enn snittet. En flytting av produksjonen til andre land vil derfor normalt øke de samlede globale utslippene.
 • Kilde: Norsk olje og gass’ Miljørapport 2017

 • 1. plass på FNs liste over verdens beste nasjoner å bo i har Norge hatt i en årrekke. Inntektene fra olje- og gassvirksomheten har gjort det mulig.
 • Kilde: FN

 • 12 prosent av Norges samlede verdiskaping kom i 2016 fra olje- og gassvirksomheten
 • Kilde: Norskpetroleum.no

 • 180.000 mennesker er grovt regnet sysselsatt i olje- og gassnæringen.
 • Kilde: Norskpetroleum.no

 • 13 prosent av statens inntekter kom i 2016 fra olje- og gassvirksomheten.
 • Kilde: Norskpetroleum.no

 • 36 prosent av Norges samlede eksport kom i 2016 fra oljeog gassvirksomheten.
 • Kilde: Norskpetroleum.no

 • 190 milliarder kroner var den internasjonale omsetningen til norske oljeserviceselskaper i 2015.
 • Kilde: Norskpetroleum.no

 • 22 prosent av Norges samlede investeringer kom i 2016 fra olje- og gassvirksomheten.
 • Kilde: SSB

 • 3 ganger så mye blir investert i olje- og gassvirksomheten i 2017 som i 2000.
 • Kilder: OD og SSB

 • 2011 hadde et høyt investeringsnivå. Investeringsnivået i olje- og gassnæringen vil i 2016 være på samme nivå, selv etter nedgangen fra 2014.
 • Kilde: SSB

 • 5 ganger så mye blir investert i olje- og gassvirksomheten som i all annen industri i Norge til sammen.
 • Kilde: SSB

 • 4 milliarder kroner er en milepæl for investeringer i norsk fastlandsindustri når Norsk Hydro åpner nytt anlegg på Karmøy.
 • Kilde: Regjeringen.no

 • 92 milliarder kroner investeres i første fase av Johan Sverdruputbyggingen.
 • Kilde: Statoil

 • 2069 er året Johan Sverdrup skal drive fram til.
 • Kilde: Statoil

 • 0,5 millioner kroner er verdiskapingen pr sysselsatt i norsk reiselivsnæring.
 • Kilde: Oslo Economics

 • 7,6 millioner kroner er verdiskapingen pr sysselsatt i utvinning av olje og gass.
 • Kilde: Oslo Economics

 • 70 prosent av de spurte mener det er viktig at vi opprettholder olje- og gassindustrien i Norge.
 • Kilde: Kantar TNS 08/17

 • 16 prosent mener det ikke er viktig at vi opprettholder olje- og gassindustrien i Norge.
 • Kilde: Kantar TNS 08/17