For dyrt å øke sikkerheten

Publisert

Oljebransjen går imot Ptil og Fagforbundet.

Oljebransjen kjemper mot nytt regelverk for oppgradering av livbåter på 19 milliarder kroner. Fagforbundet og Petroleumstilsynet mener sikkerheten ikke er god nok, skriver NTB.

Det er behov for en ny standard hvor vi forsikrer oss om at det er samme sikkerhetsnivå på alle innretningene. Vi kan ikke ha noe A- og B-lag der ute. Alle må ha samme mulighet til å komme seg bort når evakuering er nødvendig, sier tilsynsdirektør Finn Carlsen i Petroleumstilsynet til Stavanger Aftenblad.

I sin endelige innstilling til endringer i HMS-regelverket for faste og flytende innretninger anslår Petroleumstilsynet at oppgraderingen vil koste opptil 19 milliarder kroner.

Oljebransjen som står foran utfordrende kutt i tiden framover håper imidlertid på omkamp av regelverket og mener at bransjestandarden som gjelder i dag, ivaretar evakueringsmulighetene på en god nok måte.

Tidligere har fagforbundene Industri Energi og Safe mener det haster med innføring av nye krav.

Saken er til behandling hos Arbeids- og sosialdepartementet.