­Fagbevegelsen mobiliserer mot EUs energi­union

Publisert

Kunnskapssenteret DeFacto er en uavhengig stiftelse som utfører utredninger og forskningsoppdrag på vegne av norsk fagbegelse. Ifølge Klassekampen har de nå gitt ut en rapport (ikke tilgjengelig på nett) der de konkluderer med at Norge kan havne på Europa-toppen i strømpris hvis energipolitikken underlegges EU.

– Tettere integrering i EUs strømmarked kan gjøre at Norge går fra å være blant landene med lavest strømpris i Europa til å bli blant de med høyest pris, sier Roar Eilertsen, daglig leder i DeFacto og forfatter av rapporten, til Klassekampen.

Norge har større kostnader ved utbygging og vedlikehold av strømnettet enn andre land, og vi har høy nettleie selv om vi har relativt sett lave strømpriser. Ifølge DeFacto kan vi risikere å få både europeisk kraftpris og dyr norsk nettleie.

Fagbevegelsen og DeFacto får ikke umiddelbar støtte fra Arbeiderpartiet.

– I et klima­perspektiv er det nødvendig med mer samarbeid over grensene. Vannkraft er den eneste regulerbare fornybare energien. Norsk vannkraft blir derfor viktig for å gi land sikkerheten til å satse på ikke-regulerbar energi, som sol og vind, sier Espen Barth Eide, leder av Stortingets energi- og miljøkomite.

Han er heller ikke helt med på at dette automatisk vil gi høyere norske strømpriser.

– Det er et gammelt argument som begynner å svekkes. I land med mye vind og sol ser vi allerede perioder hvor kraftprisene er så lave at de nærmest må gi den bort, sier Eide.

Les hele saken på Klassekampen.no