Det var flere og større arbeidskonflikter før, og det er få dager som gikk bort i fjor.
Det var flere og større arbeidskonflikter før, og det er få dager som gikk bort i fjor.

Få tapte arbeidsdager i oljebransjen de siste årene

Publisert

I fjor forsvant totalt 166.000 arbeidsdager som følge av arbeidskonflikter. Det viser nye tall fra SSB.

- I 2016 vart det registrert 14 arbeidskonfliktar med til saman 8.900 involverte arbeidstakarar. Flest tapte arbeidsdagar var det i hotell- og restaurantvirksomhet. Her var det 6.300 arbeidstakarar involverte med tap av 92.700 arbeidsdagar. Dette utgjorde 56 prosent av alle tapte arbeidsdagar dette året, skriver SSB.

Brorparten av dagene gikk tapt i servicenæringen.

Det var flere og større arbeidskonflikter før, og det er få dager som gikk bort i fjor.
Det var flere og større arbeidskonflikter før, og det er få dager som gikk bort i fjor.

Når enerWE tar en videre titt i historikken ser vi at vi må tilbake til 2012 for å finne et år der det har vært registrert tapte arbeidsdager innen SSB-kategorien Olje- og gassutvinning og bergverksdrift.

Det har ikke vært så mange arbeidsdager som har gått tapt i olje- og gassbransjen siden årtusenskiftet.
Det har ikke vært så mange arbeidsdager som har gått tapt i olje- og gassbransjen siden årtusenskiftet.

[caption id="attachment_29925" align="alignnone" width="650"] Det har ikke vært så mange arbeidsdager som har gått tapt i olje- og gassbransjen siden årtusenskiftet.[/caption]

Ser vi på industrien totalt sett har det vært noen flere konflikter:

Det var mange arbeidsdager som gikk tapt rundt år 2000, men etter det har det gått rolig for seg i industrien.
Det var mange arbeidsdager som gikk tapt rundt år 2000, men etter det har det gått rolig for seg i industrien.

[caption id="attachment_29928" align="alignnone" width="650"] Det var mange arbeidsdager som gikk tapt rundt år 2000, men etter det har det gått rolig for seg i industrien.[/caption]

Men også i industrien har det vært relativt rolige forhold de siste årene.

Selv om dette er offisielle tall fra SSB, er det godt mulig at noen vil reagere på at de ikke kan stemme helt. SSB opplyser da også at statistikken bygger på en frivillig spørreundersøkelse. Det betyr at de som har svart kan ha glemt å ta med konflikter og dager som burde vært tatt med. Samtidig gjennomfører SSB stikkprøver som normalt vil avsløre større mangler ved statistikken.