ExxonMobil ber Trump forholde seg til Paris-avtalen

Publisert

Hvis du er en miljøverner forventer du neppe at oljebransjen står opp for Paris-avtalen, men det gjør faktisk bransjen.

enerWE har tidligere intervjuet bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass om dette, og de fortalte at de og alle medlemsbedriftene stiller seg bak Paris-avtalen.

– Vi støtter FNs klimapanels konklusjoner fullt ut og arbeider ut fra at vi skal bidra til å nå det såkalte togradersmålet, sa Tore Killingland, spesialrådgiver for klima- og energipolitikk i Norsk olje og gass til enerWE.

Nå har ExxonMobil gjort omtrent det samme. Ifølge Financial Times, har ExxonMobil sendt et brev til Trump-administrasjonen der de ber om at han sørger for at USA forholder seg til Paris-avtalen.

- Det er lurt av USA å fortsatt være en del av Paris-avtalen for å sikre like rammevillkår slik at det globale energimarkedet forblir fritt og åpent for konkurranse, skriver Peter Trelenberg, ExxonMobil's sjef for miljøtiltak- og planlegging i brevet, ifølge Financial Times.

I brevet argumenterer ExxonMobil for at Paris-avtalen er et effektivt rammeverk for å adressere risikoen for klimaforandringer som følge av CO2-utslippene. Oljegiganten påpeker også at gass produserer mindre CO2-utslipp enn kull, og at det derfor egner seg bedre til strømproduksjon.

ExxonMobil mener også at Paris-avtalen er mye bedre enn Kyoto-protokollen fra 1997 fordi den også får med seg raskt utviklede land som Kina og India med på utslippskutt.

ExxonMobil er verdens største oljeselskap, og de eier blant annet olje- og bensinselskapene Exxon, Mobil og Esso.

Les hele artikkelen hos Financial Times.

Les også: