EUs milliardsatsing på CO2-rensing får strykkarakter

Publisert

EUs revisjonsorgan ECA konkluderer med at EU så langt har mislyktes i sin innsats for å få realisert fangst og lagring av CO2.

I 2009 lanserte EU to nye programmer der milliarder av kroner ble stilt til rådighet for å finansiere fangst og lagring av CO2, såkalt CCS.

Nå har ECA besøkt prosjekter i Tyskland, Spania, Nederland, Polen og Storbritannia og gjennomgått resultatene av satsingen.

– Konklusjonen vår er at ingen av de to programmene lyktes i å realisere CCS i EU, sier Samo Jereb, som har ledet arbeidet.

Gjennom energiprogrammet EEPR ble det satt av 1 milliard euro til CCS. Målet var å bidra til realisering av tolv demonstrasjonsanlegg for CO2-rensing i EU innen 2015. Men bare 43 prosent av pengepotten ble brukt, og av de i alt seks prosjektene som mottok finansiering gjennom ordningen, gikk fem i vasken, mens det sjette ble nedskalert til et mindre pilotanlegg.

For det andre programmet, kalt NER300, er resultatene enda mer nedslående. Målet for NER300 var å bidra til finansiering av åtte prosjekter for CO2-rensing, men ikke ett prosjekt ble gjennomført.

EUs plan er nå å gjøre et nytt forsøk gjennom et innovasjonsfond som skal sjøsettes i 2021.

(©NTB)

Les også: