Brussel, Belgia 20161128.Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) (th) var mandag i Brussel, der han møtte EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete.Foto: Johan Falnes / NTB scanpix
Brussel, Belgia 20161128.Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) (th) var mandag i Brussel, der han møtte EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete.Foto: Johan Falnes / NTB scanpix

EUs medlemsland splittet om energisparing

Publisert

EU-kommisjonen ønsker å skjerpe målet for energisparing i årene fram mot 2030. Forslaget møter motstand i flere av EUs medlemsland.

EU-kommisjonens forslag er å skjerpe målet for energieffektivisering fra 27 prosent til 30 prosent og samtidig gjøre det bindende på EU-nivå.

Forslaget ble tatt opp til diskusjon da EUs energiministre møttes i Brussel mandag. Meningene er delte, og flere østlige medlemsland gjorde det klart at de ikke kunne støtte skjerpingen.

– Vi vet alle hvor sensitivt dette spørsmålet er. Det blir ikke enkelt å nå enighet, sier en EU-diplomat anonymt om diskusjonene.

Rammer gass

Sparemålet er også sensitivt for petroleumsnæringen i Norge. Grunnen er at energisparing vil dempe EUs behov for gass, noe som kan ramme norske eksportører.

EUs egne beregninger viser at skjerpingen vil føre til at behovet for importert gass blir 12 prosent lavere enn hvis målet hadde blitt stående på 27 prosent.

EU ligger likevel an til å importere mer gass i 2030 enn i dag. Importen lå på 254 milliarder kubikkmeter gass i 2014, men er ventet å stige til 270 milliarder kubikkmeter i 2030, til tross for det skjerpede sparemålet. Det skyldes først og fremst at EUs egen produksjon av gass er på vei ned.

Frokostmøte

Norge var vertskap for en nordisk-baltisk frokost i Brussel før mandagens ministermøte. Der kom det fram at det også innad i Norden og Baltikum er splittelse om sparemålet.

Mens land som Sverige støtter det nye målet, ønsker andre å gå tilbake til 27 prosent. Det er også ulikt syn på om målet bør gjøres bindende på EU-nivå.

–De enkelte landene ser selvfølgelig dette ut fra sitt eget ståsted. Det er ulike land med ulik energimiks, og inntrykket jeg satt igjen med, var at de representerte utgangspunktene sine, sier statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) i Olje- og energidepartementet etter møtet.

Nølende holdning

Norge har så langt vegret seg for å flagge et klart standpunkt i saken.

– Vi jobber med dette ennå, sier Tybring-Gjedde til NTB.

–Det som er viktig for oss, er å høre hvordan vi skal innrette oss, og hvordan de ulike landene ser på det, sier hun.

Det er likevel ikke til å legge skjul på at forslagene skaper bekymring. Det skyldes ikke bare norsk gasseksport, men også at vi har et uttalt mål om å lokke til oss mer kraftkrevende industri og bruke mer av kraften hjemme.

Stor energipakke

Sparemålet inngår i en stor pakke med forslag om hvordan EUs energipolitikk skal innrettes fram mot 2030. På ministermøtet mandag sa EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete at EU-kommisjonen bevisst har gått inn for en ambisiøs tilnærming.

– Vi kunne ha gått inn for et mindre ambisiøst rammeverk, men det ville ha vært meningsløst, sa Arias, som likevel merket seg motstanden.

Polen var blant landene som gikk hardest ut mot energipakken.

– Forslagene fra Kommisjonen er skadelige for Polen på en partisk måte, sa Polens energiminister Krzysztof Tchórzewski.

Han beskyldte Kommisjonen for å ha "tvangstanker" om å bekjempe kull, som Polen er sterkt avhengig av.

(©NTB)