Brussel, Belgia 20161128.Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) (th) var mandag i Brussel, der han møtte EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete.Foto: Johan Falnes / NTB scanpix
Brussel, Belgia 20161128.Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) (th) var mandag i Brussel, der han møtte EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete.Foto: Johan Falnes / NTB scanpix

EUs energiministre kranglet seg til enighet

Publisert

EUs energiministre går nølende med på å skjerpe målet for energisparing til 30 prosent. Det kan ramme gasseksporten fra Norge.

De vanskelige forhandlingene fortsatte til siste slutt da EUs energiministre møttes i Luxembourg mandag. Til slutt klarte de likevel å samle seg om en felles posisjon.

Det var EUs energieffektiviseringsmål som ble diskutert.

I dag har EU et indikativt mål om energisparing på 27 prosent innen 2030. EU-kommisjonen har foreslått å skjerpe målet til 30 prosent og samtidig gjøre det bindende på EU-nivå.

Energiministrene gikk til slutt med på skjerpingen, men valgte å stryke ordet «bindende».

Utvannet regelverk

Samtidig ble det gjort flere endringer i reglene for hva som skal tas med i regnskapet, og i kravene til hvor mye hvert enkelt medlemsland i EU må gjøre for å nå målet.

Kritiske røster mener det er snakk om kreativ bokføring og en utvanning av regelverket.

– Kompromisset har et lavere ambisjonsnivå enn EU-kommisjonens forslag, sa EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete etter møtet.

Underveis i diskusjonene hadde Bulgaria, Kypros, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Storbritannia og Ungarn alle motforestillinger mot å skjerpe målet.

Sluttforhandlingene gjenstår

Arias sier han håper at ambisjonsnivået kan bli hevet igjen i sluttforhandlingene, der ministerrådet må inngå et kompromiss med EU-kommisjonen og EU-parlamentet.

EU-parlamentet har fortsatt saken oppe til behandling, men ventes å gå inn for et enda strengere mål enn det EU-kommisjonen har foreslått.

Tidligere har EU-parlamentet tatt til orde for et mål om energisparing på 40 prosent innen 2030. Nå ligger et kompromissforslag på bordet om å sette målet til 35 prosent.

Rammer gass

Sparemålet er følsomt for petroleumsnæringen i Norge. Grunnen er at energisparing vil dempe EUs behov for gass, noe som kan ramme norske eksportører.

EUs egne beregninger viser at en skjerping til 30 prosent vil føre til at behovet for importert gass blir 12 prosent lavere enn hvis målet hadde blitt stående på 27 prosent.

EU ligger likevel an til å importere mer gass i 2030 enn i dag. Importen lå på 254 milliarder kubikkmeter gass i 2014, men er ventet å stige til 270 milliarder kubikkmeter i 2030, til tross for det skjerpede sparemålet.

Det skyldes først og fremst at EUs egen produksjon av gass er på vei ned.

(©NTB)